Vyměňte učitele, vyšetřete šikanu – rodiče stále častěji tlačí na školy, zjistila školní inspekce

Relaxační koutek, pestřejší nabídka ve školní jídelně, ale i snaha o změnu vyučujícího nebo vyloučení často rušícího žáka. V posledních dvou letech se rodiče mnohem častěji zapojují do chodu škol, ve kterých se učí jejich děti. Nová sdružení vznikají nejčastěji kvůli požadavkům rodičů na výměnu vyučujícího. Ukazuje to nová studie Česká školní inspekce zkoumající více než 300 škol.

Různé rodičovské organizace podle průzkumu fungují zhruba ve dvou třetinách škol, které si spolupráci většinou pochvalují. „Snažíme se přispívat k řešení komplexnějších problémů a podporovat dialog mezi rodičem a školou,“ říká Pavla Wagnerová Málková ze Spolku rodičů a přátel ZŠ Praha-Kbely.

Vedle toho mohou rodiče pomáhat školám i finančně. „Na rozdíl od školy mohou rodičovské spolky vydělávat,“ vysvětluje Radmila Jedličková, ředitelka ZŠ Grafická v Praze. Výtěžky pak dávají rodiče na občerstvení na akcích, ale i na cestovné pro děti, relaxační zóny nebo i vybavení odborných učeben.

S užší spoluprací ale přichází rodiče i s více požadavky. Nejčastěji chtějí rodiče zlepšit různé služby, jako je větší nabídka kroužků nebo pestřejší strava ve školní jídelně. Například rodičům dětí na škole ZŠ Praha-Kbely se nedávno podařilo přesvědčit ředitele, aby děti chybějící déle než tři dny musely do školy přinést omluvenku od lékaře. Každá třída tu dokonce má svého důvěrníka – zástupce rodičů žáků. 

Vylučte žáka, vyměňte učitele

Školní inspekce ale také zjistila, že každá desátá škola řeší i vážnější připomínky či požadavek ze strany rodičů. Po škole například chtějí, aby vyšetřila šikanu, někdy dokonce žádají i o vyloučení žáka, který při hodinách vyrušuje. 

Stížnosti míří také na učitele. Ti se podle rodičů buď chovají nevhodně, nebo vyučují nežádoucí metodou. Právě kvůli výměně učitele zakládají rodiče skupiny nejčastěji. Inspekce u takových případů nicméně upozorňuje, že „požadavek sice vychází z přirozeného zájmu rodičů o vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání, avšak významně zasahuje do kompetencí ředitele školy.“ 

Ne všem žádostem ředitelé vyhoví. Návrh rodičů nakupovat ovoce a zeleninu jen z farmářských trhů například ZŠ Grafická v Praze 5 odmítla. Ředitelce Radmile Jedličkové se nelíbil ani požadavek rodiče na bezlepkovou dietu svého dítěte. „Mělo i potvrzení od doktora, pak jsme ale zjistili, že je alergické jen selektivně. Takže vždycky se snažíme vyhovět rodičů, ale pak pátráme, když něco nesedí,“ uvedla Jedličková.