Senát odmítl zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců

Senátoři odmítli zpřísnění podmínek pobytu cizinců, které ve sněmovně prosadilo ministerstvo vnitra. Podle Senátu by to však bylo v rozporu s unijním právem i s naší ústavou. Novela se tak vrací znovu do sněmovny. 

Bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) upozorňoval, že návrh mimo jiné nepřípustně ruší dozor státních zástupců nad výkonem zajištění cizinců v detenčních zařízeních nebo omezuje právo na sloučení rodin cizinců.

„V této podobě je návrh neústavní a je v rozporu s evropským právem a lidskoprávními smlouvami,“ uvedl ministr. Zamítnutí novely vedle obhájců lidských práv požadovala také Hospodářská komora ČR.

Naopak ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) výtky odmítl s tím, že podle jeho úřadu jsou neopodstatněné. „My tam kolizi s ústavou nevidíme,“ prohlásil. Připomněl, že novelu poslala sněmovna do Senátu hlasy 148 poslanců, což je víc, než kolik je třeba k přehlasování veta horní komory. Novela je podle ministra potřebná i kvůli omezení ekonomické migrace.

Zrušení soudního přezkumu narazilo už ve sněmovně  

Původní návrh počítal se zrušením možnosti soudního přezkumu. Pokud dnes ministerstvo vnitra zamítne žádost o pobyt, cizinec se může obrátit na soud. Nově by ale takovou možnost neměl. Tuto pasáž však při projednávání vyřadila sněmovna.

Zákon ale předpokládal, že bude možné zastavit řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by nebo předkládal padělané doklady a vliv na řízení by mělo i odsouzení pro úmyslný trestný čin.

Původní jádro novely potom předpokládá, že pracující cizinci budou moci zůstat v Česku až půl roku bez toho, aby museli po třech měsících žádat o prodloužení víz. Podnikající cizinci by mohli zůstat až dva roky, pokud by se jejich aktivity týkaly významné investice. Na druhé straně zákon zavádí postihy za takzvané skryté agenturní zaměstnávání bez povolení úřadu práce a zavádí kategorii nespolehlivého zaměstnavatele v případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. 

Změna zákona je nutná kvůli směrnicím EU, které byly schváleny před třemi lety. Nově má být v zákoně zaveden nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Karta umožní cizincům být v Česku až půl roku, pokud pracují na pozici manažera, specialisty či stážisty ve firmě nebo korporaci, která má sídlo mimo Evropskou unii. Až půl roku by v zemi mohli pracovat také cizinci, kteří přijeli kvůli sezonní práci.