Národní parky chystají změny. Otevřou některá vzácná místa, zakáží drony a omezí letadla

Národní parky začaly připravovat změny ve svém fungování, které jim od prvního června ukládá novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Musí přijmout nová pravidla a těmi se pak v následujících letech řídit. Novelu zákona provázely spory mezi odborníky, správami národních parků, obcemi, zákonodárci i prezidentem. Na jedné straně přinese nová omezení, na druhé volnější režim a pro turisty další otevřené lokality. Ochranáři ovšem upozorňují, že v praxi se to bude projevovat postupně v průběhu dvou let.

Video Události v regionech (Praha)
video

Vznikají nová pravidla pro národní parky

Zdroj: ČT24

Plešné jezero na Šumavě, které je jedním z nejvíce navštěvovaných míst národního parku, leží nyní v 1. zóně parku a automaticky bude přecházet do takzvané přírodní zóny. Právě o nové zonaci v souvislosti s novelou zákona jednala rada šumavského parku Šumava. Místo současných tří zón budou nově čtyři.

Klidové zóny napříč parkem 

„V přírodní zóně se nebude vůbec zasahovat,“ uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Název další zóny bude přírodě blízká a následující má být takzvaná zóna soustředěné péče. „To budou zóny, které budou pořád aktivně obhospodařovány. Jsou to nejen lesy, ale například i louky, kde je potřeba vykonávat aktivní management.“

Intravilány obcí budou spadat do poslední zóny zvané kulturní krajina. Zcela novým pojmem jsou takzvaná klidová území. Ta budou zřizována v každé ze čtyř zón. „Klidové zóny jsou vlastně území, na kterých se jejich ekosystém, na Šumavě většinou les nebo rašeliniště, ponechá zcela přirozenému vývoji,“ sdělil Jaroslav Vrba z Rady Národního parku Šumava.

Klidová území mohou být vyhlášena z působností po celý rok, nebo jen v určitém období, třeba během hnízdění tetřeva. Podle Správy Národního parku Šumava se nebudou žádné stávající turistické trasy ani cyklotrasy zavírat. Na přípravu nové zonace má správa dva roky. Projednávat ji bude s odborníky a obcemi. Pak své návrhy předloží radě parku.

Krkonoše otevřou zakázaná místa 

V Krkonošském národním parku plánuje správa změny, které turistům umožní legálně se podívat do míst, ve kterých to dosud nebylo možné. Jednou z takových lokalit je například Dvorský les známý pokroucenými buky. „Mimo značenou trasu sem dnes turista nemůže vstoupit a toto místo může znát maximálně z fotografií,“ vysvětluje asi dvě stě metrů od turistické značky mluvčí správy národního parku Radek Drahný.

Po změnách se Dvorský les turistům úplně otevře. Další lokalitou, která bude turistům volně přístupná, bude třeba Boberská stráň u Žacléře. Změny však budou nějakou dobu trvat a podle ochranářů je lze čekat asi do dvou let. „Je to poměrně složitý proces. My bychom to měli rádi dříve, ale musíme to projednat se samosprávami a podnikateli,“ uvedl mluvčí správy Radek Drahný.

Konec dronů, zákaz petard mimo obce 

Zákazu se naopak dočkají turisté s drony, kteří si dosud krajinu Krkonoš natáčeli z ptačí perspektivy. Od června se totiž nad národním parkem vznášet nemohou. „Létání s drony se stává velkým problémem. Svým hlukem obtěžují milovníky přírody a samozřejmě také plaší zvěř,“ sdělil mluvčí Drahný. Stejný zákaz připravili také v Národním parku Podyjí a dá se očekávat také na Šumavě a v Českém Švýcarsku.

Omezeno bude také používání zábavní pyrotechniky. Slavit Silvestra či jiné svátky s petardami a světlicemi na horských chatách a chalupách tak půjde už jen ve městech a obcích. „Vítáme to, protože si myslím, že ohňostroje do přírody vůbec nepatří,“ říká provozovatelka Rýchorské boudy Alena Dušková.

Letadla musí výše nad krajinu 

Jednodušší bude v Krkonoších stanování. Celoplošný zákaz se ruší a v zastavěném území národního parku to už od června bude možné. „Ta novela je správná a není v ní nějaké dramatické ustanovení, které by omezovalo kompetence obcí,“ uvedl předseda Svazku měst a obcí Krkonoš Jan Sobotka.

Přísnější pravidla však zřejmě čekají piloty malých letadel a provozovatele vyhlídkových letů, kteří nad Krkonoše startují z letiště ve Vrchlabí. Správa parku na svém webu uvádí: „Omezení se týká především motorového létání, které by se v nižších partiích národního parku mělo odehrávat v minimální letové hladině 300 metrů nad povrchem a zhruba od linie Harrachov – Špindlerův Mlýn – Pec pod Sněžkou na sever v letové hladině 1000 metrů nad povrchem.“