Národní muzeum pomůže s restaurováním syrských památek

Národní muzeum v Praze se zapojí do záchrany a restaurování archeologických a historických artefaktů v Sýrii. Válka v této zemi přináší vedle utrpení lidí i ničení vzácných památek, které patří mezi poklady světové historie. Muzeum pomůže s restaurováním památek a svým syrským kolegům poskytne také školení nebo materiál pro konzervaci historických předmětů.

Video Události
video

Události: Češi opraví syrské památky

Deklaraci o spolupráci v Praze podepsali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Památek a muzeí Syrské arabské republiky Mamún Abdal Karím.

Pomoc je součástí rozvojové a humanitární asistence v Sýrii, kterou česká vláda loni schválila. Zahrnuje několik oblastí – od humanitární pomoci přes dodávky zdravotnického materiálu až po záchranu památek UNESCO a světového kulturního dědictví, které je ničeno nejen v důsledku válečných bojů, ale také z ideologických důvodů. Muzeum se do programu zapojilo ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem kultury.

„V první fázi jsme se rozhodli syrskou památkovou péči podpořit materiálem pro konzervování, restaurování a uložení archeologických artefaktů, dále pak pomoci s konzervací a restaurováním historických předmětů v našich restaurátorských dílnách a také poskytnout syrským odborníkům školení v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví,“ řekl Lukeš.

Památky v Sýrii jsou podle něj součástí světového kulturního dědictví a je v zájmu celého civilizovaného světa pomoci s jejich záchranou. „V opačném případě lidstvo přijde o významnou část své historie,“ dodal. Už při své návštěvě Sýrie loni na podzim zjišťoval možnosti, jak by mohlo Národní muzeum se záchranou archeologických a historických artefaktů pomoci.

Zničené památky připomene v říjnu výstava

Uzavřená deklarace pokrývá širší spolupráci na společných projektech zahrnující konzultace, semináře a konference zaměřené na archeologii, muzeologii, konzervaci a uchovávání památek, ale také na výstavách s touto tematikou. V Praze se tak už v říjnu uskuteční fotografická výstava o zničených památkách v Sýrii.

Islámský stát vyhlásil v části Iráku a Sýrie chalífát. Na území, které ovládá, se nacházejí jedny z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě. Radikální hnutí odmítá vše, co není v souladu s jeho interpretací sunnitského islámu, jako kacířství. Jeho členové ničí prastaré památky nevyčíslitelné hodnoty. 

Národní muzeum má s podobnou spoluprací v zahraničí zkušenosti. Už několik let se angažuje v Súdánu, Afghánistánu či Alžírsku. Od roku 2009 posílá do Súdánu stálou archeologickou expedici, jíž se podařilo objevit významné architektonické památky a artefakty.

Národní muzeum také uspořádalo výstavu Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu, která představila jedinečné předměty z Národního muzea Afghánistánu. Zapůjčené předměty se navíc konzervovaly, restaurovaly a zkoumaly v dílnách pražského muzea.