Smrtí život nekončí, připomněl Duka při velikonoční mši

Víra ve vzkříšení není vírou v mýtus, víme, že Ježíš z mrtvých vstal. Na slavnostní mši ve vyzdobené svatovítské katedrále to připomněl pražský arcibiskup Dominik Duka a zdůraznil, že smrtí život nekončí.

Vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista si připomínají věřící na celém světě; Neděle zmrtvýchvstání je největší slavností křesťanského církevního roku, a mše v kostelích mají proto slavnostnější pojetí. Zaplněnou katedrálu svatého Víta na Pražském hradě zdobily při této příležitosti bílé květy.

Kardinál Dominik Duka během slavnostní liturgie, při které zazněla Missa in D Františka Xavera Brixiho, uvedl, že křesťanská víra ve vzkříšení „není pohádka a mýtus, ale svědectví opravdových lidí“.

Duka: Máří Magdaléna probudila ustrašené apoštoly

V té souvislosti připomněl význam svaté Máří Magdalény, která první viděla vzkříšeného Krista a jejíž následné svědectví podle arcibiskupa „probudilo ustrašené apoštoly“. Duka připustil, že mezi svědectvími evangelistů jsou rozpory, ale všechna se shodují v tom, že Kristus vstal z mrtvých. „Existuje tušení, že smrtí život nekončí a že po smrti by to mělo být lepší,“ řekl Duka.

Různé výklady evangelií dal do souvislosti s dnešními sdělovacími prostředky. „Máme zaručené zprávy, ale nevíme, kde bomba spadla a koho zabila,“ podotkl.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně do katedrály svatého Víta přivedla věřící, poutníky a mnoho zahraničních turistů. Její části proto zazněly i v jiných jazycích, například čtení z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům si přítomní vyslechli v angličtině. 

Ježíš
Profil

Neděle zmrtvýchvstání

Velikonoční nedělí končí takzvané třídení (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Třídení v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti: vykoupení lidstva skrze oběť Ježíše Krista za hříchy člověka a jeho vítězství nad smrtí v události zmrtvýchvstání.