Uzdraví i víra. České nemocnice rozšíří své týmy o duchovní

Všechna lůžková zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, by měla mít nemocničního kaplana. Doporučuje jim to metodický pokyn, který ministerstvo připravilo a který vejde v platnost v půlce dubna. Duchovní má být přímou součástí nemocničního týmu; jejich péče by měla přispět ke zlepšení psychického stavu nemocných a pozitivně ovlivnit průběh léčby.

Video Studio ČT24
video

Kaplani mají zlepšit psychiku nemocných

Většina velkých státních nemocnic službu nemocničního kaplana v současnosti poskytuje, podle duchovenstva to ale závisí na vstřícnosti nemocničního vedení a dosud neexistovala právní norma, jež by působení duchovních v tuzemských nemocnicích zakotvovala.

Situaci napravuje předpis, který představili zástupci ministerstva a nemocničních kaplanů a který funkci nemocničního kaplana jasně definuje a stanovuje těmto pomocným duchovním podmínky činnosti.

Zájemce o špitální službu musí mít dokončené teologické vzdělání na magisterském stupni, musí absolvovat kurz nemocničního kaplanství, který nabízí v Česku tři teologické fakulty. Měl by mít také nejméně tříletou praxi v pastorační péči a musí získat pověření katolické České biskupské konference a všekřesťanské Ekumenické rady církví.

Kaplani už nemají „být trpěni“

„Pro nás je důležité to, že kaplan už není ten, kdo je v nemocnici trpěný, nebo se dostává do nemocnice jen na základě toho, že ředitel fandí této otázce,“ řekl předseda Asociace nemocničních kaplanů Vítězslav Vurst, který působí v olomoucké fakultní nemocnici.

Vurst by chtěl, aby duchovní byli součástí multidisciplinárního nemocničního týmu. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové (ČSSD) bude ministerstvo prověřovat možnost, že by byl kaplan zařazen mezi takzvané jiné odborné pracovníky, mezi kterými jsou v současnosti například psychologové či sociální pracovníci. 

Krucifix
Profil

Kaplan

Kaplan je duchovní, kterému vyšší církevní hodnostář svěří péči o určitou skupinu věřících; na rozdíl od faráře ale není určená prostorem farnosti (coby správní jednotky), ale společným jmenovatelem věřících. Česká náboženská praxe tak zná například vězeňské kaplany, univerzitní kaplany určené pro duchovní službu škole nebo vojenské kaplany pro činnost v armádě (jako vojenský kaplan sloužil například stávající plzeňský biskup Tomáš Holub).

Čeští nemocniční kaplani jsou v současnosti sdruženi ve dvou organizacích – Asociaci nemocničních kaplanů (ANK) a Katolické asociaci nemocničních kaplanů v ČR (KANK). Podle webových stránek ANK působí kaplani asi ve třech desítkách tuzemských nemocnic. KANK uvádí na svém webu kontakty na katolické nemocniční kaplany ve zhruba pětačtyřiceti městech. Někteří duchovní jsou ovšem členy obou asociací.