Kácení u kolejí se týkají dva protichůdné zákony. Třetí, který to vyřeší, nestihli poslanci schválit

Správa železniční dopravní cesty musí kácet a prořezávat všechny stromy v okolí železničních tratí. Správa železniční dopravní cesty nesmí bez výslovného souhlasu kácet a prořezávat větší stromy v okolí železničních tratí. Protože zároveň platí oboje, dostalo se do křížku ministerstvo dopravy s ministerstvem životního prostředí. Spory měl ukončit zákon, který se však zasekl v Poslanecké sněmovně.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Okolo tratí komplikuje stát sám sobě kácení

Nejméně 60 metrů od osy krajní koleje, kam dosahuje ochranné pásmo dráhy, by nemělo nic stát ani růst. Odpovídá za to Správa železniční dopravní cesty, pro kterou je každoročním údělem hlavně kácení a prořezávání stromů, které by mohly do ochranného pásma zasahovat. Při tom se ale železničáři dostávají do střetu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

O dvou protichůdných pravidlech jednají již dva roky ministerstvo dopravy s ministerstvem životního prostředí. V roce 2014 totiž SŽDC začala zákon o drahách interpretovat tak, že je třeba odstraňovat v ochranném pásmu všechny dřeviny, které by mohly na trať spadnout samotné nebo jejich části. „Okamžitě se to projevilo na daleko menším množství nehod, abychom se při každém větru nemuseli bát, že strom spadne na rychlík,“ poukázal mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Česká inspekce životního prostředí s tím ale nesouhlasí. „SŽDC smí kácet dřeviny okolo železničních tratí, ale při tom musí dodržovat zákonné podmínky,“ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss, jehož podřízení již železniční správě poslali několik pokut.

SŽDC totiž podle platné vyhlášky o ochraně dřevin musí předem žádat o souhlas s kácením každého stromu, jehož obvod ve výšce 130 centimetrů přesahuje 80 centrimetrů. To je ale v praxi těžko možné. Na kácení je málo času, a navíc nezřídka probíhá v těžko přístupných místech. Čas na prořezávání přitom je jen do konce března.

Sporům mohli snadno předejít poslanci. Dostali návrh novely zákona o drahách, která měla střet mezi SŽDC a ČIŽP ukončit. Jenomže jeho projednání odkládali tak dlouho, že v době vegetačního klidu už platit nezačne. „V Poslanecké sněmovně zákon čekal téměř tři čtvrtě roku,“ poukázal mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

I když se může spor, kdy si stát prostřednictvím svých vlastních organizací uděluje pokuty a platí je pak sám sobě, zdát úsměvný, má vliv i na každodenní život cestujících. Například na trati z Prahy do Berouna kvůli pravidlům o ochraně stromů ořezávali dělníci loni jen tenké větve a letos se na trať znovu vrátili, aby pokáceli i větší kmeny. Místo jedné výluky tak byly na velice vytížené trati – každou hodinu tudy jezdí i více než deset vlaků osobní dopravy a k tomu i nezanedbatelný počet nákladních vlaků – hned dvě.