Nesprávné, neúplné, neprůkazné. Kontroloři našli v účtech MZV chyby za 2,7 miliardy

Ministerstvo zahraničních věcí vedlo v roce 2015 „nesprávné, neúplné, neprůkazné a nesrozumitelné účetnictví“. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad s tím, že chyby jsou významné a dosahují hodnoty téměř 2,7 miliardy korun. Resort uvedl, že se zjištěním zabývá a nápravu očekává v roce 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí
Zdroj: ČTK Autor: Martin Hurin

„Nesprávnosti vznikly zejména kvůli chybnému účtování účetních případů zastupitelských úřadů, podmíněných závazků z transferů a prostředků na financování záloh zastupitelských úřadů,“ uvedli kontroloři.

Ministerstvo podle nich neúčtovalo za zastupitelské úřady průběžně, ale jednorázově. Dvěma doklady tak zaúčtovalo 302 tisíc účetních zápisů. Ty přitom tvořily 59 % všech účetních zápisů ministerstva v roce 2015. Navíc tyto doklady nesplňovaly zákonné náležitosti a nebylo z nich tak zřejmé, čeho se týkají. Pro zastupitelské úřady resort místo kalendářního roku nesprávně stanovil účetní období od listopadu 2014 do října 2015. Zbytek roku 2015 účtoval jen o jejich nákladech.

Kontroloři zjistili i další systémové chyby. „Ministerstvo například nerozlišovalo mezi hotovostními a bezhotovostními pohyby peněžních prostředků. Všechny hotovostní operace na zastupitelských úřadech účtovalo, jako by šlo o bezhotovostní pohyby na bankovních účtech. Ve výsledku proto stav peněžních prostředků na účtech zastupitelských úřadů nesouhlasil se zůstatky uvedenými ve výpisech z účtů,“ zjistil NKÚ.

Ministerstvo chybně účtovalo o prostředcích na financování záloh zastupitelských úřadů za 200 milionů korun. Vykázalo je totiž jako závazek vůči jinému subjektu, i když je jen převádělo mezi svými vlastními bankovními účty.

Resort také v účetnictví například nevykázal podmíněné závazky za více než 1,4 miliardy korun vyplývající z povinností daných ministerstvu vládou. Jednalo se například o platby příspěvků mezinárodním organizacím, v nichž je Česko členem.

Negativní zjištění NKÚ v účetnictví je podle ministerstva zahraničí systémového typu a resort se jím zabývá. Nápravu očekává v účetnictví za rok 2018.