Nový svitek tóry

Historický okamžik židovské obce. Staronová synagoga má dva nové svitky tóry

Dva nové svitky tóry, židovského náboženského textu, pořízené z darů členů pražské obce, v neděli slavnostně uložili ve Staronové synagoze. Mecenáši a rabíni symbolicky dopsali za pomoci pisatele svitků posledních 30 písmen. Pro obec je to podle její mluvčí Dity Šnajdrové historický okamžik, naposledy pořizovala novou tóru před druhou světovou válkou.

 

Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět knih hebrejské Bible, křesťany označované jako Starý zákon. „Každá obec potřebuje tóru, protože se z ní třikrát týdně čte,“ vysvětlil vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Praha měla podle něj před válkou stovky, možná tisíce svitků tóry. Komunistický režim po válce začal tyto předměty rozprodávat do zahraničí, jen v roce 1963 se do ciziny dostalo 1500 svitků. „Nám jich zůstalo jen pár, se kterými jsme si museli vystačit,“ uvedl Sidon. Deset z nich nechala obec před 25 lety opravit v Izraeli, jsou staré 150 let.

Na nové svitky přispěli dárci i židovská obec. Napsal je takzvaný sofer, židovský písař, Daniel Chalamiš z Izraele, který vedl ruku těm, kteří do nových svitků v neděli dopisovali poslední písmena.

Krom českých i zahraničních rabínů a představitelů pražské židovské obce byl mezi nimi například nový izraelský velvyslanec v Česku Daniel Meron. Po dokončení svitků a zaschnutí písmen s nimi lidé navzdory dešti tančili na ulici a poté je slavnostně vnesli do Staronové synagogy.  Pražská židovská obec má asi 1500 členů, nedělní slavnosti je jich zúčastnilo několik set.

Loni v lednu oslavili nové svitky tóry také v Brně, uložili je do nově opravené synagogy ve Skořepce.