Sobotka v ČT: Kandidát na prezidenta v ČSSD asi není. Podíváme se po jiných a vyhlásíme referendum

Do prezidentských voleb není nutné stavět stranického kandidáta a v ČSSD v současnosti ani nikdo ambice na tento post nemá. Řekl to premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v rozhovoru se Štěpánkou Martanovou pro pořad Týden v politice. Do voleb podle něj strana půjde hlavně s ekonomickými a sociálními tématy, například progresivní daní nebo důrazem na kvalitu veřejných služeb. Během několika dnů chce Sobotka také najít nového ministra průmyslu.

Video Rozhovor Štěpánky Martanové s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou
video

Rozhovor Štěpánky Martanové s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na sjezdu v Brně obhájil funkci předsedy strany, když získal 67 procent hlasů. Prosadil i svou představu o týmu: Jeho pravou rukou zůstává ministr vnitra Milan Chovanec, řadovými místopředsedy se stali Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová, Jan Hamáček, Petr Dolínek a Jan Birke. Strana také schválila svůj dlouhodobý program

Pane předsedo, jak jste spokojený s výsledky sjezdu?

Myslím, že to byl pozitivní sjezd, který ukázal, že sociální demokracie je odpovědná politická strana, že je demokratická strana a také že má chuť zúčastnit se podzimního volebního zápasu a že máme ambici ten volební zápas vyhrát. Já si vážím toho, že delegáti rozhodli jasně, jednoznačně. Zvolili silný tým. 

A zvolili hlavně tým, který jste si přál. Vaši straničtí oponenti jako pan Tejc nebo pan Foldyna neuspěli. O čem to vypovídá?

Já si nemyslím, že ti lidé, kteří neuspěli, jsou mí straničtí oponenti. Na sjezdu uspěli ti, kteří byli nejsilnější, kteří dokázali delegáty zaujmout, třeba výborným projevem, který měl Luboš Zaorálek. Ti, kteří jsou známí, nepodcenili práci, jezdili za delegáty, účastnili se krajských konferencí. Víte, ono to přesvědčování delegátů není zdaleka jen otázka sjezdu. Je to otázka vaší práce, toho, jak vás lidé vnímají, ale také jestli jste schopen s nimi mluvit, jestli jste schopen jim naslouchat.

A já jsem ten sjezd určitě nepodcenil jako předseda strany, protože vím, že sociální demokracie je velmi přísná na své premiéry a nerada jim dává další mandát. Na tomto sjezdu to vůbec nebyl jednoduchý zápas takto silnou důvěru delegátů získat. Já si vážím toho, že lidé poslouchali, co říkám – a protože poslouchali, co říkám, tak také zvolili právě toto vedení.

Jaroslav Foldyna mluvil například o tom, že je zodpovědnost vedení, že máte kolem sebe kolegy, které jste si přál, a že kormidlo, které jde doleva, by mělo být dotaženo. Vyzývá tím, aby se ČSSD stala více levicovou stranou. Stane se jí?

Já nechci, abychom mluvili jenom v rovině nálepek levicový–pravicový. My samozřejmě chceme být stranou levice, levého středu, ale já bych byl mnohem radši, kdybychom mluvili o konkrétních programových bodech: Co konkrétně navrhneme z hlediska zdravotnictví, abychom zajistili, že neporoste spoluúčast pacientů. Jaké bude naše schéma valorizace penzí v příštích letech, aby se zabránilo propadu důchodů. Co uděláme pro to, aby se konečně zvedly mzdy a platy. 

Bavme se o obsahu levicové politiky. Určitě s nálepkou můžeme všichni souhlasit. Já jsem jasně řekl, že chci, aby socdem směřovala na levici, do levého středu. Delegáti to ocenili a získal jsem podporu. Ale já bych byl teď rád, kdybychom mluvili o konkrétních návrzích, konkrétní politice. Jak bude vypadat daňová politika sociální demokracie, co uděláme pro to, aby veřejné školství bylo nejkvalitnější možností vzdělávání u nás. 

Jaký máte cíl do voleb? Nějaké programové schéma tady (na sjezdu) bylo odhlasováno, ale jaký je cíl nového vedení a možná trochu i nové sociální demokracie po tomto víkendu. Kolik procent byste chtěli získat, abyste vy byl spokojený? 

Vedení je staronové, bylo obměněno. Delegáti do něj zasáhli, jsou tam dva noví členové. Já jsem rád, protože je tam představitel mladší generace Petr Dolínek, který je náměstkem pražské primátorky, a je tam Jan Birke, což je zkušený starosta Náchoda, představitel regionální politiky. Takže vedení je obměněné, je to dobře, potřebujeme nové lidi, novou energii, nové nápady. 

Já nechci, aby volby byly jenom věcí vedení strany, toho, kdo tam byl zvolen, a ti, kdo zvoleni nebyli, tak těch se to netýká. Ne, je to věc celé sociální demokracie. Já chci vtáhnout do přípravy voleb, volebního programu a volební kampaně co nejvíc našich lidí, poslanců, senátorů, našich lokálních aktivistů, členů sociální demokracie. 

Chci, aby se v tom sociální demokracie velmi silně angažovala. Protože cíl je, abychom zůstali nejsilnější politickou stranou na české politické scéně. Chci, abychom byli nejsilnější v Poslanecké sněmovně, měli nejsilnější poslanecký klub. Pokud možno aby byl silnější, než je dnes.

Před třemi roky, když jsem vyhrál volby v čele sociální demokracie, jsme získali 50 mandátů. To znamená, chtěl bych, aby to bylo více než 50 mandátů. Musí jich být tolik, aby to stačilo na volební vítězství. To nebude jednoduché, zatím je pořád velký rozdíl mezi preferencemi ANO a sociální demokracie, která je na druhém místě. Mým cílem je, abychom připravili takový program, aby se sociální demokracie zaktivizovala a začala být dynamickou stranou, abychom náskok hnutí ANO stáhli. 

Říkáte 50 mandátů v Poslanecké sněmovně. Pokud se tak nestane, čistě hypotetická otázka, kterou musíte čekat – co udělá Bohuslav Sobotka jako předseda ČSSD? Dá třeba svou funkci k dispozici? 

Já jsem dostal mandát na dva roky, takže jsem připraven dva roky vést sociální demokracii. Nebudu teď spekulovat o tom, co se stane, když budeme na druhém místě. Já chci, abychom skončili na prvním místě, a udělám pro to všechno. Členové sociální demokracie řekli, že mám vést sociální demokracii do voleb, takže já ji do voleb povedu. A udělám to tak, aby sociální demokracie uspěla.

Teď budu dotvářet tým. Chci, abychom vybrali silných 14 lídrů, kteří povedou naše krajské kandidátky. A samozřejmě se budu velmi intenzivně věnovat propracovávání volebního programu, se kterým do voleb půjdeme. Chci také mluvit s odbory, s organizacemi seniorů, pacientů, s odborníky v jednotlivých oblastech, abychom program připravili skutečně dobře. 

Co se týká lídrů kandidátek, nastane nějaká zásadní změna oproti předchozím volbám? Máte třeba novou strategii, budete chtít obměňovat lidi nebo zkusíte to, co navrhoval pan vicepremiér Babiš u něj v hnutí, že možná on by kandidoval zespoda? 

Naši lídři budou kandidovat v čele kandidátních listin, my je nechceme nikam schovávat. Budou se účastnit diskusí, budou sociální demokracii v regionu reprezentovat. Já jenom chci, aby to byly silné osobnosti, které budou schopny zúčastnit se volebního zápasu. Abychom měli lepší kandidáty, než bude mít naše konkurence. A hlavně aby to byli lidé, kteří budou hodnotově spojeni s programem sociální demokracie. 

Výběr v tuhle chvíli běží a nové vedení sociální demokracie bude rozhodovat o tom, kdo bude lídrem v jednotlivých regionech. My jsme zatím udělali rozhodnutí, kdo bude lídrem v Hradeckém kraji – tam by to měl být Jan Birke, kterého jsme doporučili, a budeme jednat o dalších regionech. 

On je také volebním manažerem. Co od něj očekáváte? Jak by měl kampaň připravit, jak byste ji chtěli směrovat? 

My teď připravíme volební program, ale je jasné, že ve volební kampani chceme mluvit s lidmi, že volební kampaň musí být viditelná také na sociálních sítích. Ale především půjde o to, abychom srozumitelně oslovili zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory, malé podnikatele a jasně jim vysvětlili, jaký je plán sociální demokracie. Jak chceme zlepšit jejich život, pokud sociální demokracie vyhraje volby. 

Je to také o garanci obecně slušné sociální politiky, která by v naší zemi měla být v dalších čtyřech letech. Tady chce sehrát sociální demokracie rozhodující roli. Na sjezdu to bylo řečeno mnohokrát nejenom ze strany kandidátů, ale i delegátů. Je to sociální demokracie, kdo je garantem toho, že se v naší zemi i v příštích letech může dělat spravedlivá sociální politika. Ale musí být sociální demokracie nejsilnější stranou ve vládě. 

Vy jste na sjezdu zmiňoval i to, nebýt ve vládě za každou cenu. S kým si tedy dokážete představit případnou spolupráci, protože je otázka, jestli by se podařilo ustavit jednobarevnou vládu. Narážím i na bohumínské usnesení a pozici hnutí ANO. 

O bohumínském usnesení tady na sjezdu žádná diskuse nebyla. Platí, že budeme vytvářet jenom hodnotově a programově orientované koalice. My nepůjdeme do vlády za každou cenu. Jsem rád, že delegáti souhlasili s tímto mým postojem, který budu uplatňovat i při povolebních vyjednáváních. 

Nicméně spekulace teď nemají žádnou velkou hodnotu, protože my nevíme, jak voliči rozdají karty. Teď se povede zápas o důvěru občanů. O to, jak kdo bude silný. Potom s těmi kartami musí nakládat strany, které se do parlamentu dostanou. Sociální demokracie chce vytvořit vládu, ve které budeme schopni prosazovat náš program, a samozřejmě ideální je, když jste v té vládě nejsilnější. 

Pane předsedo, mohla by být případná spolupráce s lidovci, se kterými už zkušenost máte, pokud by se domluvili s hnutím Starostové a nezávislí? Mohli byste najít programové shody? Lidovci a Starostové třeba EET nechtějí, vy s ní až zase takový problém nemáte. 

My s tím problém skutečně nemáme. Sociální demokracie je ve většině krajských koalic, to potvrzuje fakt, že máme široký koaliční potenciál. Já bych určitě nevylučoval jakékoli takovéto koalice, ale vždycky to musí být založeno na programové shodě a dostatečné většině v parlamentu. 

Já bych vůbec nevylučoval, že může pokračovat současná koalice s hnutím ANO a lidovci. Ale my v takové koalici můžeme prosazovat náš program tehdy, pokud budeme nejsilnější stranou a budeme schopni vyvažovat řekněme pravicovější názory ze strany ANO nebo ze strany KDU-ČSL. 

Co bude hlavní programový vzkaz po brněnském sjezdu?

Ekonomika jde docela dobře. Zdá se, že máme perspektivu několika let růstu, pokud nás nepostihne nějaká světová nebo evropská hospodářská krize, což si nikdo z nás nepřeje. Ale je potřeba, aby se růst ekonomiky projevil v příjmech.

Takže jedno z hlavních témat, o kterém chceme mluvit před volbami, je, jakou mít hospodářskou politiku a zákony, aby v naší zemi zůstávalo víc peněz. Aby ročně neodplývalo 200 až 300 miliard na dividendách, ale aby se peníze objevily v platech a v investicích. Tohle je zadání pro naše ekonomické experty. Já bych byl rád, abychom představili takový hospodářský program, který pomůže zvýšení platů a mezd, ale také větším investicím. 

Shodli jsme se i se zástupci odborů, že politika „konec levné práce“ je velmi dobrá. Ale současně také platí, že my firmám pro to musíme vytvořit podmínky. Vláda musí vytvořit takovou hospodářskou politiku, která podpoří export, zajistí vynikající infrastrukturu, mj. také proto, aby mohly proběhnout výrazné technologické změny, které jsou před námi. 

Druhé téma je kvalita veřejných služeb. Co je pro občany důležité, co vláda garantuje. Kvalitní zdravotnictví, aby bylo dostupné. Kvalitní veřejné školství a samozřejmě sociální služby, zabezpečení ve stáří, valorizace penzí. To jsou další důležitá témata, o kterých chceme před volbami mluvit. 

O kolik by se měla zvyšovat minimální mzda a o kolik valorizovat penze?

Já bych byl rád, aby valorizace penzí v příštích letech byla minimálně v rozsahu, v jakém byla v letošním roce. Chceme diskutovat při přípravě volebního programu, jestli bychom pravidelnou valorizaci penzí neměli doplnit o jednorázový příspěvek, se kterým už máme zkušenost z loňského roku, kdy jsme každému důchodci poskytli 1200 korun. S tím, že jednorázový příspěvek by se mohl poskytovat všem ve stejné částce, takže by to relativně bylo výhodnější pro seniory, kteří mají nižší důchod. Uvažujeme o kombinaci vyšší pravidelné valorizace a jednorázového příspěvku k penzi. 

Co progresivní zdanění? Když jsem se bavila s panem Birkem, který má na starosti volební program, tak mluvil o tom, že to bude jedno z velkých témat. A že on sám si dokáže představit, že by to bylo víc než 50 tisíc. Spíš 80 tisíc a výše. 

Požádal jsem naše experty, aby připravili varianty. Čekají nás dva měsíce debaty o volebním programu, rád bych ho představil na začátku letních prázdnin. Do té doby se rozhodneme mezi variantami. Zůstane stejné to, že snižujeme daně pro víc než čtyři miliony zaměstnanců. Lidé, kteří mají průměrný plat, ušetří zhruba 500 až 1200 korun měsíčně. Vedeme diskusi o tom, kde má být limit, od kterého začne vyšší míra progrese. Jestli to bude 70 nebo 80 tisíc, budeme debatovat s našimi experty. 

Co jste na sjezdu téměř neřešili, je nový případný kandidát na prezidenta. Miloš Zeman tento týden oznámil, že se bude znovu ucházet o hlasy voličů. Jak se k tomu postaví sociální demokraté? Budete mít vlastního kandidáta, nebo zvážíte podporu prezidentu Zemanovi? 

Nebylo to skutečně hlavní téma na sjezdu sociální demokracie. Sjezd se k věci žádným způsobem nevyjádřil a předpokládám, že se tím bude zabývat nově zvolené vedení sociální demokracie. Návrh, který položím na stůl, je uspořádat stranické referendum, kam bychom zahrnuli kandidáty, kteří do té doby oficiálně oznámí svoji kandidaturu. To znamená včetně pana prezidenta Zemana. A nechali bychom naše členy, aby se k tomu vyjádřili. Připadá mi to jako demokratický způsob, jak zjistit nálady a názory uvnitř sociálně demokratické strany. Máme 20 tisíc členů, názory tam nepochybně mohou být různé. 

Moje zkušenost je taková, že není nezbytně nutné za každou cenu stavět stranického kandidáta. Buď takovou osobnost ve straně máte, někoho, kdo má ambici a společenskou podporu, ale zdá se mi, že v sociální demokracii dnes z těch silných osobností nemá nikdo ambici, aby kandidoval na prezidenta. Takže nebudeme stavět stranického kandidáta za každou cenu a možná se spíš podíváme po dalších osobnostech, které oznámí kandidaturu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá ministra, řídíte ho momentálně vy. Říkal jste, že se uvidí, co bude dál po sjezdu. Sjezd skončil. Bude nový ministr? Kdo to bude a kdy to bude? 

Ministerstvo řídím od 1. března. Chci si osobně pohlídat některé priority, které mám dlouhodobě jako předseda vlády. Jde mi zejména o rychlé prosazení zákona o elektronických komunikacích, který zvýší pravomoci ČTÚ, ale také práva spotřebitelů. Osobně si chci pohlídat zrychlení čerpání evropských fondů, protože MPO má jeden z nejdůležitějších operačních programů. Ten operační program by měl být letos nejhůř na druhém místě, pokud jde o objem vyčerpaných prostředků. 

Současně hledám nového ministra průmyslu. Určitě nechci situaci, kdy vedu ministerstvo průmyslu, protahovat příliš dlouho. Je to časově velmi náročné a resort je hodně komplikovaný. V příštích dnech mám naplánovány osobní schůzky, budu mluvit s potenciálními kandidáty a rád bych spíše v řádu dnů než týdnů navrhl panu prezidentovi nového kandidáta. 

Kolik těch kandidátů teď je?

Dva nebo tři. Rád bych, kdyby celá věc byla dokončena do konce března, ale skutečně spíše v horizontu dní. Ale bude záležet, jestli budu úspěšný při jednání s kandidáty a jestli vyberu kandidáta, který bude dostatečně kompetentní a současně bude schopen osm měsíců ministerstvo průmyslu řídit. To vyžaduje velkou orientaci v problematice.