Ministerstvo: S dětskou závislostí by si měl umět poradit každý kraj

Zástupci ministerstva zdravotnictví jednali s praktickými lékaři i odborníky na závislosti o tom, jak zabránit růstu počtu dětí, které propadly drogám nebo alkoholu. Řešením by měly být nové ambulance i zařízení určené na detox. To totiž dosud v republice existuje jenom jedno.

Video Události
video

Reportáž: Počet dětských adiktologií má narůst

Dětská adiktologie v současnosti funguje jenom v Kladně a v Praze, vzniknout by měla i na Ústecku a Ostravsku, čili ve dvou strukturálně nejproblematičtějších regionech republiky. Ministerstvo zdravotnictví by potom do budoucna rádo vidělo oddělení pro potírání dětské závislosti – na drogách, alkoholu, ale i gamblerství nebo počítačových technologiích – ve všech krajích.

Odborníci na závislosti vedle toho volají i po větším počtu detoxikačních center pro drogově závislé děti. Dosud jediné funguje v nemocnici pražských boromejek, což je, jak přiznává přímo zdejší primář Marian Koranda, nedostačující. „Problém vidíme v tom, že kdyby sem přicházely děti z Moravy, komplikujeme jim a jejich rodičům situaci,“ dodává s odkazem na vzdálenost. „Bylo by výhodnější, aby  jedno zařízení podobného typu vzniklo i na Moravě.“

Odborníkům by teď měla pomoci kniha doporučených postů pro práci se závislými mladými lidmi, která radí jak postupovat, kam děti posílat a jak s nimi mluvit. Rozhodující je totiž první kontakt. „Určuje vše, co se bude, nebo nebude dít dál.  Upozorňuje na onu delikátnost, že vše nelze vynucovat silou, zvlášť když jde o teenagery,“ doplňuje přednosta pražské adiktologické kliniky Michal Miovský.

Souběžně s tím resort chystá návod pro rodiče, který má pomoct patologické jevy u dospívajících rozpoznat. „Prostřednictvím metodiky, která bude na stránkách ministerstva, se snažíme o to, aby nejenom děti, ale zejména jejich rodiče dokázali pomocí šesti základních otázek poznat, že je v rodině problém,“ uvádí náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.