Pelikán hájil automatické přidělování kauz soudcům, poslancům se jeho návrh nezdá

Plán Roberta Pelikána na zavedení automatického přidělování kauz soudcům narazil ve sněmovně na odpor. Poslanci normu v úvodním kole projednávání podrobili kritice a poslali ji k zevrubnějšímu prozkoumání ústavně právnímu výboru. Ministr spravedlnosti navržené změny hájil – podle něj jde o protikorupční opatření, protože algoritmus, podle kterého by se soudní případy rozdělovaly, by zcela vyloučil lidský faktor.

Pelikánova předchůdkyně Helena Válková (za ANO) se ale postavila proti celoplošnému zavedení tohoto mechanismu. Chce prosadit kompromis, aby se automatické přidělování vyzkoušelo nejprve u případů insolvenčního řízení, kde je riziko korupce největší.

Výhrady k mechanismu měl i Zdeněk Ondráček (KSČM), proti se postavil Marek Benda (ODS). Tomu vadilo také to, že by novela měla snížit poplatek za antidiskriminační žalobu. Označil to za snahu „vyhovět pár aktivistům pobíhajícím kolem Úřadu vlády“.

Bendovi i Ondráčkovi vadilo plánované převedení specializace Obvodního soudu pro Prahu 2 na řešení trestných činů v dopravě na všechny pražské obvodní soudy. Ministerstvo to také zdůvodnilo rizikem korupce. „Odebrání namísto větší kontroly není cesta správným směrem,“ míní poslanec KSČM.

Benda se pozastavil také nad tím, že novela předložená v závěru funkčního období vlády přináší jen dílčí úpravy. Pelikán namítl, že je vhodnější vyřešit raději drobné problémy z praxe, než přinést „velkohubé změny“. Uvedl rovněž, že automatické přidělování zapadá do připravované elektronizace justice.

Aktuálně se soudcům rozděluje práce podle postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce. To může vést k tomu, že lze dopředu předpokládat, který soudce či senát bude řešit následující novou věc. I Ústavní soud opakovaně konstatoval, že takto lze obejít právo na zákonného soudce. Algoritmus, který navrhuje ministerstvo, by vyloučil lidský faktor a rozděloval věci náhodně.