Zemřel Václav Hanf, jeden z dětských pamětníků vyhlazení Lidic

Po dlouhé nemoci zemřel v nemocnici v pražských Střešovicích Václav Hanf – jeden z dětských pamětníků vypálení Lidic v roce 1942. Dožil se 82 let.

Po nacistické likvidaci vesnice zamířil spolu se sestrou na převýchovu do německé rodiny Straussových. Zpátky do Čech se vrátil na Vánoce 1945 – válku nakonec přežil on i obě jeho sestry. Z takzvaných lidických dětí je dnes naživu už jen 12 lidí.

Během války se nejprve se svou sestrou dostal do německé rodiny jako Hans Joachim Strauss. Jako „neposlušný a nezvladatelný“ ale podle svých slov zbytek války strávil v různých výchovných zařízeních pro mládež včetně Ravensbrücku. Tam byla do koncentračního tábora zavlečena řada lidických žen. Jedna z nich, Josefína Napravilová, ho tam našla v prosinci 1945.

Po válce se Hanf k nevoli komunistického režimu oženil s dívkou, která měla být jako dcera kulaka vystěhována do pohraničí. Nesměl pak podle svých vzpomínek pokračovat v poddůstojnické škole a byl zařazen k Pomocným technickým praporům.

Záminkou pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost obce s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942. Ze zhruba 500 obyvatel Lidic, kteří zažili masakr, válku přežilo jen 160 lidí. Přímo v Lidicích bylo 10. června 1942 zastřeleno 173 lidických mužů, následně 16. června 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26 občanů Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.