VZP platila dvěma firmám 40krát víc, než je běžné. Případ už řeší policie

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) platila kapitálově propojeným pražským laboratořím OmniLab a Nemocnici svaté Alžběty téměř čtyřicetkrát vyšší částky, než je běžné. Zjistila to kontrola, kterou provedlo ministerstvo financí společně s ministerstvem zdravotnictví. Případem už se zabývá policie.

Platby proběhly před nástupem současného vedení a odehrály se na úrovni jedné z regionálních poboček. Nynější vedení VZP už podle mluvčího pojišťovny Oldřicha Tichého přijalo nápravná opatření, aby se nic podobného nemohlo opakovat.

Kontroloři zjistili, že Nemocnice svaté Alžběty a OmniLab spolupracovaly při vykazování zdravotní péče. Ta byla pro pojišťovnu extrémně drahá a vše nasvědčuje tomu, že buď ani nebyla poskytnuta, nebo nebyla potřebná.

Pojišťovna sice svými revizemi odhalila známky podvodného chování a s oběma poskytovateli vypověděla smlouvu, později ale bez zjevného důvodu výpovědi vzala zpět a smlouvu prodloužila. Fyzická kontrola u poskytovatelů před prodloužením smlouvy přitom podle kontrolorů nebyla dostatečně důkladná. 

VZP se navíc podle ministerstva financí nezabývala extrémně vysokými náklady, které měla u pacientů odeslaných nemocnicí do OmniLabu. Za každého pacienta poslaného sem z oddělení imunologie a alergologie účtoval OmniLab mezi roky 2009 a 2014 pojišťovně 25 000 až 114 400 bodů. 

Za pacienty odeslané jinými ambulancemi přitom OmniLab ve stejné době pojišťovně účtoval jen 2000 až 3000 bodů. Úhrada za zdravotní výkony společnosti Omnilab od VZP tak postupně vzrostla z 19 milionů korun v roce 2009 až na 138 milionů v roce 2014.

Babiš: Pojišťovna přišla o desítky milionů korun

„Kontrola ministerstva financí odhalila zásadní pochybení a trestuhodnou laxnost VZP při revizní činnosti. V důsledku toho přišla pojišťovna o desítky milionů korun z veřejných prostředků,“ řekl k prověrce ministr financí Andrej Babiš (ANO). Chce proto prosadit, aby pojišťovny neuzavíraly smlouvy s poskytovateli péče s nejasnou vlastnickou strukturou.

Kontrola navíc odhalila i další nedostatky. Zjistila například významný podíl neřešených stížností pojištěnců regionální pobočky Praha na vykázanou péči, kterou nečerpali. „Podle kontroly došlo k selhání v systému delegování pravomocí a kontrolních mechanismů uvnitř VZP. Ta přes zjevný, revizí odhalený postup fiktivního vykazování péče, umožnila bez průkazného zdůvodnění jeho pokračování,“ uvedl Žurovec.

Po prověrce 15 procent veřejných zakázek také kontroloři upozornili na rizika neúčelného utrácení peněz. Nebyl například průkazně předkládán způsob stanovení předpokládané hodnoty tendru. U některých výběrových řízení zadávaných bez uveřejnění chybělo nebo bylo nedostatečné jejich zdůvodnění. U některých veřejných zakázek malého rozsahu pak hodnocení nabídek neodpovídalo kritériím v zadávací dokumentaci.