Slevy za objížďky mají ulehčit nejvytíženějším železničním tratím

Koncepce nákladní dopravy na následujících sedm let, kterou schválila vláda, by měla především ulevit nejvytíženějším železničním tratím zvýhodněním alternativních tras. Současně koncepce shrnuje prioritní železniční, silniční i vodní stavby, které by měly do roku 2023 vzniknout a nákladní dopravě napomoci.

Železniční trať mezi Prahou a Českou Třebovou je tak frekventovaná, že by se nikdo nemohl divit, kdyby tudy vedly nejméně čtyři koleje. Ve většině trasy však jsou pouze dvě a ty jsou přetížené. Čtyři dopravci na nich provozují své komerční vlaky do Ostravy, mezi nimi jezdí množství dalších vlaků osobní dopravy, které objednávají stát a kraje. A mezi ně by se ještě měly vejít nákladní vlaky.

Ministerstvo dopravy v koncepci nákladní dopravy pro roky 2017 až 2023, kterou schválila vláda, počítá s tím, že bude dopravce motivovat k tomu, aby využívaly jiné trasy než přetížený koridor. Správa železniční dopravní cesty by měla od příštího roku zlevnit poplatky za průjezd vlaků na souběžných a méně využívaných tratích. Po SŽDC ministerstvo také chce, aby lépe plánovala odjezdy osobních vlaků.

Na hlavní trati do České Třebové by přesto výhledově měly přibýt i nové koleje, i když jen v krátkém úseku. Kapacitu by měla zvýšit stavba přeložky mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Současně s ní by však měla zůstat i stará trať,  která se stáčí podél Orlice a po otevření přeložky určené pro dálkové vlaky by sloužila nákladní a regionální osobní dopravě.

Zeména Praze by měla ulevit také spojka, která propojí levobřežní polabskou trať Praha – Děčín s pravobřežní Kolín – Ústí nad Labem. Například vlaky kombinované dopravy, které obsluhují terminál Lovosice, by se potom spletitému pražskému uzlu zcela vyhnuly.

Koncepce nákladní dopravy se ale netýká pouze železnice. V silniční dopravě úřad stanovil jako klíčové dokončení Pražského okruhu, dálnice D35 v úseku z Opatovic nad Labem do Mohelnice, dálnice D3 do jižních Čech a D7 spojující hlavní město s Chomutovem. V říční dopravě je prioritou stavba plavebního stupně Děčín.