Vydavatelé by měli do Národní knihovny odevzdávat i elektronické publikace, navrhla vláda

Národní knihovna by v budoucnu měla kromě každé nové vydané tištěné knihy archivovat i publikace pořízené elektronicky. Počítá s tím novela knihovního zákona a předpisu o neperiodických publikacích, kterou v pondělí schválila vláda. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer na Twitteru uvedl, že cílem novely je nárůst elektronických dokumentů ve fondech knihoven.

Zdroj: ČTK/DPA Autor: Klaus Ohlenschläger

Návrh novely reaguje podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-(ČSL), který jej předložil, na technologický pokrok a rozvoj informační společnosti. Elektronické dokumenty by podle ministerstva měly paměťové instituce zachovat pro budoucí generace jako součást kulturního dědictví.

Za tímto účelem se má v knihovním zákoně nově zakotvit povinnost sběru dat a informací zveřejňovaných na internetu (web-harvesting), a to včetně sběru vybraného volně dostupného periodického tisku pořízeného elektronicky.

Data bude shromažďovat Národní knihovna, která z nich vytvoří zvláštní databázi. Novela také stanovuje pravidla pro uchovávání, nakládání a zpřístupňování takto získaných informací a dokumentů v rámci poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Náklady pokryje ministerstvo kultury

Nová právní úprava nebude mít podle ministerstva nároky na státní rozpočet, náklady na archivování zmíněných publikací a dat by měly činit přibližně 18 milionů korun za rok, které by měly jít z rozpočtu ministerstva kultury. Částka zahrnuje asi 9,5 milionu korun ročně jako náklady na platy (26,25 úvazku), provozní náklady asi 4,5 milionu korun ročně a investiční náklady asi čtyři miliony ročně.

Povinné výtisky periodických publikací i knih musejí vydavatelé a nakladatelé bezplatně odevzdávat podle zákona Národní knihovně, které náleží dva kusy, a Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele. Ke koupi také musí vydavatel nabízet výtisk některým dalším veřejným knihovnám.

V případě publikací pořízených slepeckým písmem se povinný výtisk odevzdává Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana, a tak by tomu podle novely mělo být i v případě elektronických publikací.