Prezident zve papeže Františka do ČR. „Jste vnímán jako morální osobnost“

Prezident republiky Miloš Zeman pozval na návštěvu České republiky papeže Františka. Učinil tak v blahopřejném telegramu, který do Vatikánu zaslal k papežovým osmdesátinám. Zdůraznil, že je papež v Česku vnímán jako morální autorita.

„I přesto, že v mé vlasti žije mnoho osob, které se otevřeně nehlásí k žádné víře, jste zde vnímán jako morální osobnost a příklad hodný následování. Nejen proto by mi bylo potěšením, kdybych Vás mohl přivítat v České republice,“ uvedl Miloš Zeman v telegramu papežovi, jehož znění prezidentská kancelář zveřejnila.

Podle prezidenta představuje hlava římskokatolické církve svým stylem života „vzor křesťanské lásky a skromnosti“, který si získal srdce občanů ČR „schopností odpouštět a zájmem o chudé“.

Prezident v telegramu také připomněl svoji loňskou návštěvu Vatikánu. „Bylo mi nesmírnou ctí poznat vás osobně a moci s vámi promluvit o důležitých tématech současného světa,“ podotkl. Loni v dubnu Miloš Zeman také pozval papeže Františka k návštěvě České republiky. Pozvání zopakoval i letos v září, kdy se s papežem setkal na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

České země zatím navštívili pouze dva papežové. Prvním byl Jan Pavel II., který poprvé přiletěl v roce 1990 a znovu navštívil Česko v letech 1995 a 1997. O dvanáct let později přicestoval jeho nástupce Benedikt XVI.