První drogu vyzkoušejí v devíti letech. Věk závislých dětí se snižuje

Od roku 2004, kdy začalo existovat dětské detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, klesl průměrný věk jeho pacientů ze zhruba 17 a 18 let věku na 15,5 roku. Primář centra Marian Koranda ale poukazuje i na další nelichotivé trendy, jakými jsou třeba nárůst počtu aplikací jehlou mezi dětmi nebo třeba nárůst nakažených žloutenkou typu C. V Česku chybí adiktologické ambulance, které by se závislým dětem věnovaly, postěžoval si také.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Věk drogově závislých dětí se stále snižuje

Ambulance by podle Korandy pomáhaly s doléčováním pacientů, kteří projdou detoxikačním centrem, zároveň by byly vstupním centrem, kde je možné problém s drogově závislým dítětem řešit. Ministerstvo zdravotnictví vznik ambulancí podporuje.

První zkušenosti s alkoholem a drogami mívají některé děti už v devíti letech a závislost si vypěstují ještě na prvním stupni základní školy. Injekce začínají být běžnou praxí nezletilých uživatelů, stejně tak se rozšiřuje i kombinování drog. Každé páté dítě navíc přichází na odvykací pobyt nakažené žloutenkou typu C. „Nepřemýšlejí nad tím, kdo jakým způsobem drogu naředil, a tím nám narůstá počet klientů, kteří mají hepatitidu typu C. Obecně se to ve společnosti ukazuje na rostoucím tempu vzrůstu HIV,“ uvedl Marian Koranda.

642 dětských pacientů v jednom centru za rok

V centru projde ročně hospitalizací na tři stovky dětí, které mají problémy s drogami. Buď jsou na drogách závislé, nebo patří k pokročilým experimentátorům. Loni se jich v centru léčilo 261, ambulantně pak pracovníci ošetřili dalších 642 dětských pacientů.

Podle Korandy mezi pacienty také přibývá těch, kteří se potýkají s problémy s pervitinem. Mezi klienty detoxikačního centra jsou častěji dívky, tvoří zhruba 75 procent. K drogám se díky vztahům s dealery či vařiči snadněji dostanou, soudí Koranda.

Chybí zdravotnická zařízení, která by se dětem věnovala dlouhodobě

Po hospitalizaci se děti vracejí do svého každodenního prostředí, kde mnohdy přetrvává problémová situace, která má na jejich závislosti podíl. A protože chybí zařízení následné péče, děti se po čase na adiktologii vracejí. Proto třeba nově vznikla adiktologická ambulace v Kladně, kde pracují s celými rodinami. První kontakt s drogou totiž mívají děti nejčastěji doma. „Sami rodiče kouří marihuanu a dokonce i užívají pervitin. O alkoholu už nemluvím, to je bráno jako norma, což nám bohužel ztěžuje práci,“ říká terapeutka Zařízení sociální intervence Kladno Michaela Štáfková.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová říká, že resort cestu vzniku nových dětských ambulancí podporuje. Zatím jsou v Česku pouze dvě. Úspěšnost léčby je proto velmi nízká. Po Novém roce se ministerstvo zdravotnictví chystá představit jasná pravidla postupu v léčbě.