Zločin se nesmí vyplácet, shodli se poslanci. Kdo krade, může přijít o vše

Poslanci schválili rozšíření možnosti zabavovat majetek. Podle novely trestního zákoníku, která nyní zamíří k senátorům, bude možné zabavit odsouzeným pachatelům i majetek, u něhož není jednoznačně prokázaná souvislost s trestným činem. Stane se tak například tehdy, když majetek výrazně přesahuje zákonný příjem odsouzeného. Poslanci tak vyšli vstříc principu, že se zločin nesmí vyplácet, a současně vyhověli evropské směrnici, která se zabavování majetku týká.

Novela o zabavení majetku pachatelům trestných činů nepovažuje jeho zabrání za trest, nýbrž za ochranné opatření, tedy prostředek na ochranu společnosti před pachateli. Díky tomu bude zločincům hrozit ztráta majetku, který bezprostředně získali trestnou činností, ale i dalších věcí, „je-li odčerpání takového majetku potřebné z důvodu ochrany společnosti před dalším pácháním trestné činnosti a je v souladu se zásadou, že stát má odčerpat všechen majetek, který byl získán v souvislosti s trestnou činností“.

Podle směrnice EU, jíž novela přizpůsobuje český trestní zákoník, by se měl zabavovat majetek například tehdy, kdy je jeho hodnota neúměrná zákonnému příjmu odsouzeného. Soud tedy nebude muset bezpochybně prokázat kriminální původ majetku, postačí „silná míra pravděpodobnosti“. Kromě majetku, který si odsouzený ze svého zákonného příjmu nemůže dovolit, půjde také o případy, kdy se prokáže, že zločinec páchá ziskově orientovanou trestnou činnost opakovaně, má styky s kriminálníky nebo převádí peníze zásadně v hotovosti.

Rozšířené zabavení majetku bude možné například v případech praní špinavých peněz, přijetí úplatku, podílnictví, krádeže, padělání peněz, pletich při zadání veřejné zakázky, výroby drog či vydírání, ale i dalších trestných činů s horní hranicí trestní sazby vyšší než čtyři roky. Navíc bude možné zabavovat majetek nabytý do společného jmění manželů nebo převedený do svěřenského fondu.

Soud by podle novely, která prošla Poslaneckou sněmovnou, mohl pro dokazování potřebné k zabavení majetku vyhradit samostatné veřejné zasedání. V takovém případě by se jím nemusel zabývat v hlavním řízení.

Poslanci se zabavováním majetku zabývali ve stínu schvalování protikuřáckého zákona. V závěrečném čtení ale projednali i několik dalších předloh. Mimo jiné umožní trestně stíhaným lidem předaným do Česka z jiné země EU vybrat si v ČR spolupracující obhájce. Seniorům potom poslanci přiznali větší ochranu, stanou-li se obětí trestného činu. Novela, která nyní míří do Senátu, je zařadila ke zvlášť zranitelným.