Počet obyvatel nakažených virem HIV v Česku dál roste. Jasným lídrem je Praha

Už v průběhu listopadu bylo v Česku více obyvatel nakažených virem HIV, než za celý rok 2015. Čerstvé statistiky tak potvrzují skutečnost, že počet zjištěných nákaz HIV v České republice stále stoupá. Informoval o tom vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Vratislav Němeček. Jednoznačně výsadní postavení mezi regiony má Praha, která dlouhodobě počty nakažených HIV několikanásobně převyšuje.

Rozdíly mezi Prahou a ostatními regiony jsou obrovské. Od začátku ledna do konce září se v Olomouckém kraji objevily 3 nové případy nákazy HIV, v Praze to bylo za stejné období 105 nově nakažených. A zatímco Praha za prvních devět měsíců vykázala téměř 85 nově zjištěných případů HIV na milion obyvatel, Olomoucký kraj necelých 5.

Na druhém místě za Prahou byl v uvedeném období Liberecký kraj s dvanácti novými případy, tedy v přepočtu asi 27 nákaz HIV na milion obyvatel. V žebříčku pak následují Středočeský a Ústecký kraj. Podle Vratislava Němečka jsou však čísla ve všech krajích mimo Prahu natolik nízká, že jejich vzájemné srovnání nemá významnější vypovídající hodnotu.

Proč Praha? Kluby a velkoměsto

Zatímco počet nově zjištěných nákaz u žen zůstává v České republice trvale stejný, strmě narůstá počet mužů, kteří se nakazí při pohlavním styku s jiným mužem. Letos to představuje asi 73 procent nových nakažených.

„V tom je třeba hledat jednu z příčin, proč je Praha mezi regiony výjimečná,“ uvedl šéf národní referenční laboratoře Němeček. „Velkoměstský způsob života se spoustou klubů poskytuje homosexuálům snadnější možnost seznámení a vzájemného styku, než je tomu v menších městech nebo na venkově.“

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionů
Zdroj: Státní zdravotní ústav

Na druhou stranu je podle Vratislava Němečka české hlavní město stále ještě metropolí s výrazně nižším rizikem nákazy HIV, než je tomu v jiných evropských centrech, například ve Francii, Holandsku či třeba Británii. „To láká turisty do Prahy za zábavou. Je to v jejich vnímání dobrá, bezpečná destinace a obavy z nebezpečí HIV, tedy i ostražitost, mohou být menší,“ sdělil.

Z dlouhodobého sledování národní referenční laboratoře je patrné, že zásadní podíl Prahy na celkovém výskytu HIV infekcí v České republice je trvalý. Od 1. října 1985 bylo na území České republiky zjištěno celkem 2864 případů HIV, z toho 1394, tedy téměř polovina, připadá na hlavní město. Ve statistice jsou zahrnuti čeští občané i cizinci s trvalým pobytem v České republice a podle Němečka tvoří cizinci mezi nakaženými výraznou menšinu.

Méně peněz na osvětu a prevenci

Nejnovější přesná data jsou zatím k dispozici ke konci října, do té doby bylo letos v Česku zjištěno celkem 257 nových případů. „Za čtrnáct let je nárůst více než pětinásobný. V průběhu listopadu už byla překonána hranice loňských dat,“ uvedl Němeček. Na jaké hodnotě se počet nově zjištěných případů ke konci roku zastaví, není jasné. „Poslední dva měsíce přibývá nakažených pomaleji. Není proto možné spolehlivě odhadnout, zda letos půjde o více než tři sta případů,“ sdělil Vratislav Němeček.

Vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá uvedla, že vedle žáků základních a středních škol se zejména na rizikové skupiny mužů zaměřují preventivní programy. Jedním z důvodů strmého nárůstu nově zjištěných nákaz HIV může být podle ní také snižování rozpočtu na prevenci. Zatímco v roce 2005 šlo na tyto účely 28 milionů korun, v roce 2011 a několik dalších let to byly jen tři miliony.

„Efekt primární prevence, která se zaměřuje na zdravé lidi, se přitom projeví po pěti až deseti letech. Letos je na prevenci k dispozici přes deset milionů korun, ale efekt nových opatření je možné očekávat za deset let,“ dodala Marie Nejedlá.

Asi patnáct procent případů nákazy virem HIV je zachyceno pozdě, tedy ve stádiu AIDS nebo ve fázi, která mu bezprostředně předchází. Včasná diagnóza je přitom klíčová pro úspěšnou léčbu. Toto onemocnění sice není možné vyléčit, ale současné léky výrazně pacientům prodlužují život. „Infekce nemusí zkrátit život těm, kteří se zodpovědně léčí a mají kapku štěstí,“ uvedl vedoucí AIDS centra Nemocnice Na Bulovce Ladislav Machala.

Podle nových údajů Světové zdravotnické organizace WHO zveřejněné ke konci listopadu v průměru každý sedmý HIV nakažený Evropan o své infekci neví. Zřejmě nejhorší pozici ve statistikách zjištěných případů infekce HIV zaujímá v současnosti Ukrajina a další evropské země bývalého Sovětského svazu.