Ve školách přibývá dětí cizinců, které se obtížně učí češtinu. Dostanou příručku Hezky česky

V českých školách přibývá dětí cizinců z nejrůznějších zemí světa. Učitelé se tak stále častěji setkávají ve svých třídách s žáky, kteří česky rozumí buď špatně, nebo vůbec. Poradit si musí většinou sami. Teď pro ně ale pro výuku češtiny vznikly nové metodiky.

Video Události
video

Hezky česky pro malé cizince do základních škol

Zdroj: ČT24

Počet žáků s cizím státním občanstvím v českých školách vzrostl za poslední léta skoro o dva tisíce. Žít v jiné zemi, ztratit známé prostředí, kamarády a neumět jazyk znamená pro některé děti velký stres.  V českých lavicích přitom už sedí děti ze 111 zemí, nejvíc je jich z Evropské unie a z Ukrajiny.

„Naše zkušenost je taková, že se děti do dvou let dostanou na běžnou, komunikační úroveň jazyka,“ sdělila ředitelka základní školy náměstí Curieových v Praze Tereza Martínková. Podpora školám ale není systémová. Peníze na výuku češtiny pro cizince nebo na asistenty musí shánět z roku na rok. Ani inkluze někdy nepomáhá.

Obrázkový slovník a komunikační cvičení

„Ty děti mohou spadat do systému podpůrných opatření. Bohužel si to některé pedagogicko-psychologické poradny vysvětlují tak, že to není žák se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedla ředitelka pražské Základní školy a gymnázia J. Gutha-Jarkovského Jitka Kendíková.

Teď učitelé dostali alespoň nové příručky jak děti cizinců češtinu učit. „V každé lekci je na úvod obrazový slovník, který vždy zahrnuje nějakou tematicky laděnou slovní zásobu, a na ni pak navazují komunikační cvičení,“ vysvětlila autorka příručky Hezky česky Jana Táborková.