Matematický génius možná nebude moct studovat. Kvůli vývojové poruše nenapíše maturitní sloh

Opravuje učitele. Příklady, na které ostatní studenti mají tři čtvrtě hodiny, spočítá za pět minut. Devatenáctiletý Adrián Mokrý platí za matematického génia, který by jednou mohl být pro společnost obrovským přínosem. Jenže jeho cesta možná skončí před branami maturity. Adrián má vývojovou dysfázii, tedy problémy s vyjadřováním. Nenapíše tak maturitní sloh. S Adriánem natáčela Lenka Pastorčáková z pořadu 168 hodin

Video 168 hodin
video

168 hodin: Matematický génius možná nebude moct studovat

V matematice nebo fyzice si nezadá s vysokoškoláky. Co olympiáda, to úspěch. Vypomáhá v pražské hvězdárně a jako mladý nadějný astronom reprezentoval Česko v Estonsku. O Adriánu Mokrém mluví učitelé z pražského gymnázia Na vítězné pláni jako o géniovi.

„Adrián je jednoznačně nejgeniálnější student, kterého jsem za ta léta učil. Nikoho takového jsem tady nezažil,“ říká učitel matematiky Martin Vinkler. „Rozhodně počítá příklady, které bych sama nevěděla, protože my tuhle část astronomie neprobíráme,“ dodává fyzikářka a chemikářka Helena Vondráčková.

Právě v astronomii vidí Adrián svou budoucnost. „Když jsem začal chodit na tuhle školu, tak jsem také začal chodit na astronomický kroužek na hvězdárnu, vystudoval jsem astronomický kurz a teď jsem demonstrátor na hvězdárně,“ říká student. „Něco nastavím do dalekohledu a lidem o tom řeknu, co to je, případně jim odpovídám, když se na něco chtějí zeptat,“ vysvětluje Adrián.

Kvůli poruše komunikace možná neudělá maturitu  

Génius, který možná skončí se základním vzděláním. Adrián totiž trpí vývojovou dysfázií a hrozí, že kvůli svému handicapu neprojde maturitní zkouškou. Vývojová dysfázie je porucha komunikace, která Adriánovi při mluvení svazuje jazyk a při psaní ruce. Po celém světě jí v různých formách má až sedm procent dětí, často matematicky velmi nadaných, o to obtížněji komunikujících.

„Mají problém na všech jazykových rovinách. Proto tomu v zahraničí říkají specific language impairment, narušený vývoj jazyka. To znamená úroveň hlásková, slabiková, slovní, větná, syntaktická, morfologická, pak sémantická – to je právě ta schopnost vyprávět nějaký děj, nějaký příběh, a samozřejmě ho zapsat,“ přibližuje přednostka foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Olga Dlouhá.

Na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity, kde by Adrián rád studoval obecnou fyziku a pak případně astronomii, už mu přitom drží dveře. „Je škoda přijít o jakýkoliv talent v jakémkoliv oboru. I na univerzitě jsou studenti řady oborů s různými handicapy a studují velmi úspěšně,“ podotýká rektor Tomáš Zima.

Výjimku zatím nedostal

Teď to ale vypadá, že univerzitní dveře zůstanou Adriánovi zavřené a celý jeho svět se zhroutí kvůli světu úřednickému. Adrián je závislý na posudku speciálně pedagogického centra, které určuje, za jakých podmínek maturitní slohovou práci napíše. První posudek obdržel v září. Centrum navrhlo udělit mu výjimku a škole doporučilo snížit Adriánovi povinný rozsah na polovinu.

Speciálně pedagogické centrum pak, podle školy, návrh zaslalo organizaci Cermat. Ta pro ministerstvo školství řídí maturity a výjimku pro Adriána musí schválit. K tomu ale nejspíš nedošlo. Do školy totiž před dvěma týdny dorazil nový posudek a návrh na snížení počtu slov z něj vypadl.

Podle Adriánových učitelů to přitom bylo to nejmenší, co se pro něj dalo udělat. Škola se proto v pátek obrátila s prosbou přímo na ministryni školství. „Ptáme se, proč by podmínky nemohly být pro takhle závažné postižení uzpůsobeny výrazněji. Adresně jeho postižení,“ říká Pavla Imramovská, zástupkyně ředitele Gymnázia Na Vítězné pláni.

Ministerstvo: Možná byl porušen zákon 

Ministerstvo chce konat a má dokonce podezření na porušení školského zákona. „Ministerstvo prošetří možný nezákonný postup Cermatu a zřejmě i speciálně pedagogického centra. Vyžádáme si všechny podklady a začátkem týdne dáme zprávu,“ potvrzuje náměstek ministryně školství Stanislav Štech.

Organizace Cermat slíbila zaslat písemné vysvětlení, ale nedorazilo nic. Jednu dobrou zprávu ale Adrián dostal. V Akademii věd ČR by ho rádi zapojili do vědeckého výzkumu v programu pro mladé talenty.

„Já bych si dovolil představit v případě Adriána, že ho velmi uvítá náš Astronomický ústav, kolega Suchan, který se tam stará o mladé i o popularizaci vědy, a že bychom byli schopni Adriánovi nabídnout zajímavou práci, studijní práci na našem Astronomickém ústavu,“ uzavírá předseda instituce Jiří Drahoš.