Počet problémových uživatelů pervitinu u nás klesl o více než dva tisíce

V Česku poprvé od roku 2003 nerostl počet lidí, kteří mají vážný problém s užíváním drog. Proti předchozímu roku se dokonce snížil. Celkem bylo problémových uživatelů 46 900, jejich počet klesl oproti roku 2014 o osm set. Počet uživatelů pervitinu se dokonce snížil o 2200. Vyplývá to z Výroční zprávy o věcech drog v ČR.

„Faktorů je víc. Jedním z nich je zlepšení ekonomiky, s počty souvisí sociální jistota a zaměstnanost. Zároveň ale vláda navýšila prostředky, a to především do konkrétní a individuální péče o lidi, aby ta péče nebyla jen mechanická,“ zdůvodnil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Hlavní drogou v Česku u problémových uživatelů zůstává pervitin, který loni užívalo 34 200 lidí. Jejich počet ale klesl o 2200. Naopak vzrostl počet uživatelů opioidů, kam patří třeba heroin. Rozšířil se ale hlavně preparát buprenorfin. Opioidy loni připravily o život 20 osob, na předávkování pervitinem zemřelo 15 lidí.

Celkem se v Česku léčí ze závislosti na drogách asi 10 tisíc lidí a dalších 2200 má substituční léčbu. Podle autorů zprávy je však v některých regionech dostupnost substituce špatná. Je málo lékařů, kteří by ji předepisovali, a navíc substituční léčení nehradí zdravotní pojišťovny, uživatelé si tak látku musí platit sami.

Video Vobořil ke zprávě o stavu drog
video

Sestřih brífinku o spotřebě drog v Česku

Zpráva se poprvé zabývala i užíváním drog během těhotenství. Odborníci zjistili, že závislé ženy, které jsou v jiném stavu, mají větší tendenci abstinovat. Největší pokles konzumace drog nastává přibližně od 7. měsíce těhotenství. Ženy ale narážejí zejména u zdravotního personálu na řadu bariér. Děti jim jsou často ihned po porodu odebrány. 

„Tři čtvrtiny těhotných, popřípadě matek, které využijí pomoci adiktologických služeb, tak se uzdraví a dál vedou normální život. Úspěšnost se ale výrazně zvyšuje, pokud může být matka v průběhu léčby se svým dítětem,“  upozorňuje odborná ředitelka Martina Těmínová z neziskové organizace Sananim.  

Spotřeba alkoholu neklesá, přes milion Čechů si škodí 

Vedle nelegálních drog pije v Česku přes milion lidí alkohol tak, že jim to může škodit a hrozí jim závislost, nebo v míře, kterou experti považují za škodlivou. Kvůli alkoholu také lidé umírají, a to čtyřikrát častěji než kvůli nelegálním drogám. 

Z výroční zprávy o návykových látkách ale vyplývá, že v minulém roce ubylo mladistvých popíjejících alkohol. Přesto z 16letých lidí, které autoři oslovili, se více než dvě třetiny za předchozí měsíc napily alkoholu a 42 procent šestnáctiletých dokonce vypilo více než pět skleniček.

Alkohol je také v Česku nejvíce smrtící drogou. V roce 2015 kvůli němu zemřelo 815 lidí, což je čtyřikrát více než kvůli nelegálním tvrdým drogám (203 úmrtí za rok). Také dvě třetiny peněz určených na léčbu závislostí jdou do protialkoholních léčeben.