Miliony prodávajícímu, desetitisíce státu. Daň z nabytí nemovitosti nově padá na kupující

Daň z nabytí nemovitosti je nově záležitost výhradně kupujících. Určuje to novela zákona, která vchází v účinnost. Zároveň ruší povinnost druhé strany za daň ručit. Její sazba se nemění, zůstává čtyřprocentní.

Video Studio 6
video

Jaroslav Novotný ve Studiu 6: Prodávající už se o daňové povinnosti tohoto typu nezajímá

Podle dosavadní právní úpravy byla daň z nabytí nemovitosti jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo ji zaplatí. Pokud se nedohodly, platil daň prodávající, ale současně za ni ručil kupující. Nově se již ten, kdo nemovitost prodává, o daňové spletitosti zajímat nemusí. Prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný však míní, že se fakticky mnoho nezmění.

„Bude to mít spíše dopad do psychologické stránky věci. Při dohadování procesu koupě může kupující využít této situace v tlaku na cenu. Může argumentovat, že ještě platí daň, tak by cena měla být o daň nižší,“ nastínil. Současně však uznal, že v současnosti nelze s jakoukoli slevou počítat, protože obchodování s nemovitostmi prožívá zlaté časy.

Nejvíce tak dopad změny v placení daně pocítí realitní kanceláře, a to v pozitivním smyslu. „Do jisté míry nám ubude práce se zajištěním případného depozita daně. Finanční úřad už si to s kupujícím vyřídí sám,“ řekl Jaroslav Novotný.

Lenka Falešníková z poradenské společnosti BDO Tax upozornila, že rozhodným dnem pro aplikaci nového zákona bude okamžik vzniku daňové povinnosti, tedy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. „Pro daňové povinnosti vzniklé před 1. listopadem bude tak aplikováno původní znění,“ uvedla.

Vláda si od změny v osobě poplatníka slibuje větší jednoznačnost zákona i lepší výběr daně. Novela současně od daní z nabytí osvobozuje kraje, obce a jejich svazky. Samosprávy nebudou muset ani podávat daňové přiznání. Předloha zjednodušuje určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Další změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoli na rozestavěné.