Vzácné dokumenty z doby Karla IV. doprovodila na výstavu policejní eskorta

Za přísného policejního dozoru byly do Národního archivu na pražském Chodovci převezeny tři vzácné historické listiny z období Karla IV. Od pátku budou k vidění na výstavě spolu s dalšími 14 dokumenty a Archivem České koruny. To je soubor nejvzácnějších a nejvýznamnějších archivních listin, který byl dříve uchováván společně s korunovačními klenoty.

Video Zprávy v 16
video

Vzácné historické listiny z období Karla IV. v Národním archivu

Policejní eskorta na Chodovec doprovodila listinu z dubna 1348, kterou Karel IV. jako římský a český král potvrzuje a obnovuje všechna privilegia, léna, práva a svobody udělené českým králům římskými králi a císaři.

Druhý originál je z prosince 1349 a Karel IV. listinou uděluje svému bratru Janu Jindřichovi a jeho dědicům Markrabství moravské. Dokument rovněž řeší nástupnictví v případě, že jeden z bratrů nebude mít mužského potomka.

Třetí přivezená archiválie pochází z března 1350 a markrabě braniborský Ludvík jejím prostřednictvím odevzdává Karlu IV. relikvie Kristova utrpení, říšské korunovační klenoty a další posvátné předměty. Listina také obsahuje nejstarší soupis celého pokladu Svaté říše římské. 

Listina, ve které markrabí braniborský Ludvík odevzdává Karlovi IV. posvátné předměty Svaté říše římské

Zdroj: ČTK
Autor: michal krumphanzl

„Cílem výstavy je prezentovat Karla IV. jako zakladatele Českého státního
archivu. Druhým cílem bylo vybrat z těchto ,karlovských‘ listin ty
nejzajímavější, nejcennější a nejvzácnější, které se týkají Českého státu,“ vysvětluje archivář Denko Čumlivski.

Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout v originálech výběr celkem 17 nejzávažnějších státoprávních listin Karla IV., zajišťujících postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské.

x

Eva Drašarová

ředitelka Národního archivu

„Archiv České koruny je vlastně dílo Karla IV. On ho založil a listiny, které vydával - a nebylo jich málo, hned nechal ukládat do tohoto archivu.“ 

Eva Drašarová

ředitelka Národního archivu

Mezi dalšími dokumenty je třeba listina z 1. září 1347 se zlatou pečetí, kterou uděluje pražským arcibiskupům, tady konkrétně Arnoštu z Pardubic, právo korunovat české krále. To předtím náleželo mohučskému arcibiskupovi. V další listině pak Karel IV. vtělil slezská vévodství Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu - České koruně.

Archiv České koruny je soubor více než 2500 písemností z let 1158 až 1935. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s korunovačními klenoty. Dnes jsou součástí Národního archivu a jsou uloženy odděleně od královské koruny. V roce 1988 byl tento soubor písemností vyhlášen národní kulturní památkou.