České děti méně pijí, kouří a užívají drogy. Může za to i virtuální doba

Česká mládež ve srovnání s rokem 2011 méně kouří, pije alkohol a užívá drogy. Vyplynulo to z čerstvě zveřejněných výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Obdobný trend jako v Česku byl patrný i v jiných evropských zemích. Možným vysvětlením je podle odborníků změna životního stylu a přesun mladých lidí do virtuálního světa sociálních sítí. Zkušenosti šestnáctiletých v Česku ale i tak ve většině ukazatelů zůstávají nad evropským průměrem.

Projekt ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. Koná se ve čtyřletých intervalech od roku 1995. Naposledy se ho zúčastnilo 35 zemí. V českém vzorku byly asi dvě stovky základních a středních škol z celé země. Dotazníky vyplnilo přes 2700 šestnáctiletých žáků 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.

ESPAD Report 2015 3.30 MB

Zhruba na polovinu se v této věkové skupině snížil podíl silných kuřáků, kteří vykouří více než půl krabičky denně. „Vzhledem k tomu, že kouření je nejrizikovější faktor z hlediska dopadů na zdraví, máme z toho radost,“ řekl národní koordinátor studie Ladislav Csémy.

Podíl dospívajících, kteří často pijí pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, se snížil z pětiny na 12,1 procenta. „Zůstává ale skutečností, že mezi českými adolescenty je neobyčejně nízké procento abstinujících. Devadesát šest procent šestnáctiletých už pilo alkohol,“ doplnil Csémy.

Video Události
video

Lékař: Děti tvrdí, že dokáží sehnat drogu do dvou hodin

Lékař: Děti tvrdí, že dokáží sehnat drogu do dvou hodin

Svou poslední dávku měla před třemi dny, po ní se rozhodla s drogami definitivně skoncovat. Sedmnáctiletou Martinu do detoxikačního centra přivedli rodiče. To, že má se závislostí vážný problém, si prý sama uvědomila asi před rokem. Pervitin začala brát ve čtrnácti letech. Je jednou z mnoha. Přestože spotřeba nelegálních drog v Česku klesla, podle odborníků jsou pořád až příliš dostupné.

Brífink ke zveřejnění mezinárodní studie o alkoholu a jiných drogách

Zatímco u alkoholu a tabáku je zlom patrný až v posledních čtyřech letech, v případě konzumace nelegálních drog trvá pokles delší dobu. Nejčastěji užívané jsou konopné látky, s nimiž měla někdy v životě zkušenost více než třetina respondentů.

Rychlost poklesu užívání návykových látek mezi českou mládeží autory studie překvapila natolik, že letos provedli ověřovací studii na novém vzorku šestnáctiletých. Tyto trendy potvrdila.

V kapse raději nejnovější smartphone než cigarety 

Zatím podle Csémyho neexistuje jednoznačné vysvětlení, proč se to stalo. Může to souviset mimo jiné se změnou životního stylu a přesunem mladých lidí do virtuálního světa sociálních sítí. „Tráví mnohem méně času při skutečném kontaktu s vrstevníky ve volném čase. Z hlediska image je možná důležitější, jaký má telefon a zda má přístup k síti, než jestli má v kapse marlbora,“ poznamenal Csémy.

Tato studie se poprvé věnovala také fenoménům souvisejícím se závislostí na internetu. Asi desetina studentů uvedla, že v posledním roce hrála hry o peníze. Více než dvě pětiny studentů tráví ve všední den více než čtyři hodiny na internetu. Odborníci podle Csémyho zatím nevědí, jaké mohou z dlouhodobého pohledu být důsledky nadměrné konzumace internetu.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil varoval před tím, že jednu závislost může nahradit jiná. „Narůstá počet dětí, které hrají o peníze. Hraní na internetu je téma, které podle mě za deset let budeme řešit mnohem více než nelegální drogy,“ dodal.