Veterináři nastupují do služby na letiště v Praze. Proti invazním druhům

Česko vyhlašuje boj invazním druhům. Veterináři na pražském letišti budou kontrolovat, jestli mezi dováženými zvířaty nejsou i živočichové, kteří mohou ohrozit ty místní, původní. V české krajině se tak už rozšířil třeba norek americký, u řek rostou křídlatky a hlavně západ Čech se trápí s invazivní rostlinou bolševníkem. Nový seznam vydala Evropská komise. Od středy bude platit v celé Unii.

Ruzyňské letiště
Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/benkrut

Na seznamu zakázaných živočichů, který v červenci schválila Evropská komise, je například i želva nádherná. Pokuty pro dovozce budou mezi dvaceti tisíci korun u fyzické osoby a jedním milionem u právnických osob.

„Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii se nesmějí kromě jiného záměrně přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, dále uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí,“ uvedl možné prohřešky mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Druhy na seznamu by mohly ohrožovat přemnožením biologickou rozmanitost nebo ekosystémy.

Přes veterinu zpět do třetí země

Na seznamu je kromě želvy nádherné také například skokan volský, burunduk páskovaný, veverka liščí, veverka popelavá, nutrie, jihoamerická šelma nosál červený, mýval severní, některé ryby, ptáci, korýši a bezobratlí živočichové. „Zvířata nebudou do Česka vpuštěna, budou umístěna na pražskou veterinární správu a následně budou vrácena zpět do třetí země. Utracení zákon sice umožňuje, nicméně jde o krajní variantu,“ dodal Petr Pejchal, podle kterého zároveň osoba zodpovědná za zásilku zaplatí veškeré požadované poplatky.

Video Události
video

Válka s invazními druhy v Česku

Zdroj: ČT24

Podle Jana Plesníka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na seznamu chybí některé nepůvodní planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové, kteří už u nás rozšíření jsou a působí újmy jak přírodě, tak i hospodářství a lidskému zdraví.

„Za všechny jmenujme ze západních Čech dobře známý bolševník velkolepý, rychle se šířící odolné křídlatky, ambrózii peřenolistou produkující nebezpečné alergeny, dva účinné lovce často ohrožených živočichů norka amerického a psíka mývalovitého nebo klíněnku jírovcovou, napadající stromy jírovce maďaly neboli kaštany koňské,“ sdělil Jan Plesník. Podle něj si ale uvedené druhy následně zařadí Česká republika na svůj vlastní národní seznam.

Plné Česko želvy nádherné

Naopak jsou podle něj na evropském seznamu druhy, které v Česku ve volné přírodě nejsou, jako je například veverka popelavá. Tyto druhy, mezi kterými je podle Plesníka i za časů faraonů uctívaný ibis posvátný nebo nosál červený, působí problémy v dalších státech Evropské unie.

Podle České inspekce životního prostředí se některé z invazních druhů šíří po republice i bez lidského přispění. Další možností je, že jejich dovoz a rozmnožování bylo v minulosti zcela legální.

„Příkladem může být želva nádherná, která se i po zavedení zákazu dovozu před několika lety stále ve velmi vysokém počtu nachází v soukromých chovech a dostává se do volné přírody v důsledku vypouštění ze strany nezodpovědných chovatelů,“ řekla za inspekci Jana Jandová. Podle ní bylo v minulosti obchodování s touto želvou intenzivní. „Dovozy těchto druhů ze strany jednotlivých cestovatelů byly naopak spíše výjimečné,“ sdělila.