Aut je čím dál více, iniciativa s ministerstvy začíná hledat alternativu

Aut v České republice rychle přibývá nejenom v absolutních číslech, ale i v přepočtu na počet obyvatel. Loni jich připadalo 485 na tisíc obyvatel, zatímco na počátku desetiletí jich bylo pouze 428 na tisíc obyvatel. Na nárůst upozornila iniciativa Město s dobrou adresou, podle které je třeba, aby města na nakupování stále dalších aut reagovala. Nejde přitom jen o parkovací místa, ale i o opatření, která naopak motivují majitele vozů, aby je příliš nevyužívali.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš

Počet aut vůči počtu obyvatel ČR roste již mnoho let nepřetržitě a bezmála se blíží stavu, kdy má auto každý druhý. Loni se počet vozidel na tisíc obyvatel zvýšil o 26 oproti roku 2014.

Způsob, jak se s rychle rostoucím množstvím aut vypořádat, a to zejména ve městech, chtějí v rámci iniciativy Město s dobrou adresou společně hledat Centrum dopravního výzkumu, Svaz měst a obcí, Asociace měst pro cyklisty, Česká parkovací asociace i ministerstva dopravy a životního prostředí. „Máme řadu informací a poznatků, jak se naše doprava vyvíjí a kam směřuje. Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat,“ podotkl Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

Podle předsedy dopravní komise Svazu měst a obcí Jaroslava Vymazala je třeba problém automobilů nutné řešit komplexně s dalšími druhy dopravy. Vymazal je přesvědčen, že radnice tak nečiní. „V posledních letech se dělalo vše z pohledu individuální automobilové dopravy a trochu se zapomínalo na ty ostatní,“ poznamenal. Dodal přitom, že by měl více zasáhnout i stát a přidat městům peníze. „Jsou dlouhodobě podfinancována,“ uvedl.

Za vhodnou inspiraci považují členové iniciativy Dánsko, zejména Kodaň. „V Dánsku si myslíme, že města mají být příjemná místa pro žití, kde se lidé mohou potkávat na ulici, na čerstvém vzduchu, kde není problém pohybovat se pěšky nebo na kole,“ popsal základní myšlenku zástupce velvyslance Per Brixen.

Podle iniciativy jsou nutné legislativní změny. Rovněž je nutné zlepšit komunikaci mezi obcemi, kraji a státem.