Obce nemají na rekultivaci skládek peníze, některým hrozí i pokuta

Skládka, která se nacházela na Moravě a mělo na ni svážet nový odpad šest obcí z Přerovska a Prostějovska, je již zavřená. Podle České inspekce životního prostředí vybírala jedna z obcí za nezákonnou činnost dokonce poplatky. Peníze pak putovaly do obecního rozpočtu. Podobně se přitom můžou chovat i další města. Řada z nich skládky z devadesátých let ještě nerekultivovala, protože na to nemají peníze.

Povolení na provoz skládky měli v Horním Újezdě na Přerovsku do roku 96. Poté ji musela obec uzavřít. Přesto tady lidé ukládali odpadky dál, což popsala i starostka Alena Veličková (KDU-ČSL). „Dokonce ceduli zákaz vstupu jsme tady měli, ta už je taky pryč,“ řekla.

Podle zjištění České inspekce životního prostředí ale i samotná obec ukládala na skládku nezákonně materiál. Obec údajně vozila stavební suť na bývalou skládku z toho důvodu, že materiál chtěla využít při pozdějších rekonstrukcích. Neměla ale adekvátní skladovací prostory.

Veličková řekla, že ze skládky nic nevytéká, není tam uložen žádný nebezpečný odpad. Velkým riskem by to bylo i podle ekologa Iva Kropáčka. „Pokud by se na tu nezabezpečenou skládku vozil směsný komunální odpad, tak tam potom dochází ke vzniku průsaků, které by mohly poškodit spodní vody,“ uvedl. 

Video Události
video

Trable s „černým“ odpadem

Podobně měli postupovat v pěti okolních obcích. O ukládání odpadu se inspekce přitom dozvěděla od samotných místních obyvatel. Výši pokuty za porušení zákona o odpadech zatím v Horním Újezdě neznají. Inspekce ale upozorňuje na to, že kromě udělení samotné pokuty, musí nařídit obcím také uvedení skládky do původního stavu a to může obecní rozpočty zatížit i milionovými výdaji. 

„Cena za uložení odpadu v zařízení k tomu určenému bývá mnohonásobně vyšší, než je to, zač obce ukládaly dosud na těch rekultivovaných skládkách,“ řekl Radek Pallós, ředitel České obchodní inspekce Olomouc, kterého doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Taušová. „Péče o skládku po jejím uzavření trvá podle zákona o odpadech minimálně 30 let,“ řekl.

V celém Česku je teď na 180 pozemních skládek. Na těch by přitom podle nového návrhu poslanců měl končit od roku 2024 jen nerecyklovatelný materiál. A to je přísnější termín, než vyžaduje Evropská unie. Návrh putoval tento týden do legislativní rady vlády.