Proroci, jako byl Jan Hus, přicházejí také dnes, zaznělo z Betlémské kaple

Bohoslužba v Betlémské kapli v Praze připomenula výročí upálení katolického kněze a církevního reformátora Mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplynulo 601 let. Bohoslužbu vedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, obřadu se zúčastnil také ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. „Proroci, jako byl Jan Hus, přicházejí i dnes, v jednadvacátém století,“ řekl ve svém kázání bratislavský biskup Církve československé husitské Jan Hradil.

„Křesťanství je překrásné náboženství. Vytvořilo kulturu, která měla vliv na celé lidstvo ve všech světadílech. Vytvořilo vzdělání, které dalo základy vysokoškolského studia. Vytvořilo umění, které ovlivnilo estetické cítění a tvorbu celého lidstva,“ řekl Jan Hradil. „To vše pod jasným vlivem starozákonní kultury židovského náboženství. Evropa z této dvojí náboženské kultury čerpá. Z této kultury byla vytvořena evropská etika.“

Kázání se zúčastnili i plzeňský biskup Filip Štojdl a farářka Libuše Roytová. Vystoupil také synodní senior evangelické církve Daniel Ženatý, který řekl, že úděly mučedníků se dotýkají všech lidí a probouzejí je z případné nečinnosti.

Video Ministr Herman: Husovo poselství pravdivosti je nadčasové
video

Ministr Herman: Husovo poselství pravdivosti je nadčasové

Boží nárok je pálil v ústech

Biskup Hradil kázal o tom, že dokud proroci kárají pouze lid, tak to ještě jde, ale ve chvíli, kdy se dotknou nejvyšší církevní šlechty, jsou kamenováni a vyháněni z jejich středu. „Je to úkol velmi nevděčný. Přesto proroci uposlechli Boha, protože je jeho nárok pálil v ústech. Museli jít, i když věděli, že zemřou,“ řekl Jan Hradil.

Video Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa 2016
video

Slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli

Zdroj: ČT2

Lidé se společně pomodlili za pronásledované a nespravedlivě vězněné, za oběti totalitních režimů všude na světě i za těžce nemocné. Zazněla také modlitba za pracovníky humanitárních organizací a za uprchlíky.

Hus kritizoval katolickou církev za odklon od původních zásad. Otevřeně mluvil o morálně pochybném jednání, například vymáhání poplatků za obřady nebo obchodování s tzv. odpustky, odpuštěním trestu za hříchy. Církví byl označen za kacíře a na kostnickém koncilu 6. července roku 1415 upálen.

Kvůli pravdě obětoval vše, i život

„Šest set jedna let od justiční vraždy mučedníka svědomí a reformátora Jana Husa je velkým mementem,“ řekl při obřadu ministr Herman. Uvedl, že Hus kvůli své pravdě ztratil vše, co mohl, včetně svého života. „Pro nás všechny, a zejména pro nás ve veřejné službě, je tento příklad velkou výzvou, abychom nekázali vodu a nepili víno,“ dodal.

Podle bratislavského biskupa Jana Hradila Mistr Jan Hus s obrovskou láskou k člověku a ještě větší láskou ke své vlastní církvi hovořil o svatokupectví a odpustcích, ale nechce být tím kárajícím, ale chce upozornit na obrovské nedostatky, které celou společnost zavádějí jinam, než křesťanství a hlavně Bůh chce.

„Nejdůležitější je, aby národ, lid, křesťanství, šli skutečně k Hospodinu. Proroci, jako byl Jan Hus, přicházejí i dnes, v jednadvacátém století. Chtějí nás vyvést ze skepse. Chtějí vyvést tuto společnost, která je postavena na křesťanské tradici, z problémů, které dnes máme,“ kázal Jan Hradil. „Je to korupce, stejně jako bylo prodávání odpustků, jsou to stejné problémy. Pokud se ale chceme hlásit k etice, která vzešla z křesťanství, musíme také dodržovat to, co po nás Bůh chce.“