Nad vysokoškolskými akreditacemi bude bdít Stanislav Labík

Předsedou nového Národního grantového úřadu jmenovala vláda dosavadního předsedu Kontrolní rady Grantové agentury Stanislava Labíka. Úřad začne fungovat od září, ve srovnání s končící akreditační komisí bude mít větší pravomoci a jeho rozhodnutí budou platit i bez schválení ministerstva školství.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) jmenování Stanislava Labíka ocenila. „Je to člověk, který má dlouhodobé zkušenosti s akreditacemi a řekla bych i evropským standardem akreditací, kam se chceme blížit,“ charakterizovala ho.

Nový ředitel Národního akreditačního úřadu uvedl, že si ponechá pouze tuto funkci. Z Grantové agentury ČR tedy odejde. Stejně tak bude muset opustit Vysokou školu chemicko-technologickou, kde je profesorem. Zákonné požadavky na nezávislost mu neumožňují na škole zůstat. „Když jsem byl osloven, tak jsem si řekl, že mi letos bude už 65 let a mohl bych uvolnit místo,“ poznamenal v době, kdy ministerstvo školství zveřejnilo jeho nominaci na předsedu NAÚ.

Stanislav Labík podotkl, že i když má ze jmenování radost, přidělalo mu i starosti. „Budování úřadu bude velká výzva,“ uvedl. Například ho čeká příprava statutu úřadu, který určí základní pravidla jeho fungování.

Rada úřadu bude patnáctičlenná

Kromě předsedy schválila vláda i další nominace ministerstva školství na členy Rady Národního akreditačního úřadu. Místopředsedy se stanou rektor Vysoké školy logistiky v Přerově a místopředseda České konference rektorů Ivan Barančík a někdejší kancléř Univerzity Karlovy Tomáš Jelínek. Dalších dvanáct lidí bude řadovými členy rady akreditačního úřadu.

Oproti nynější akreditační komisi bude mít úřad rozhodovací pravomoc. Výsledkem jeho práce tedy nebudou doporučení ministerstvu školství, nýbrž verdikty nad osudem jednotlivých studijních programů vysokých škol. Podle ministryně Valachové byla dosavadní praxe, kdy ministerstvo dostávalo doporučení od akreditační komise, problematická. „Velmi často z toho byla spousta otazníků, jestli ministerstvo je, není vázáno,“ upozornila.

Nespokojené fakulty se obrátí na přezkumnou komisi 

I proti rozhodnutí rady akreditačního úřadu však bude možné podat rozklad. „Je to dvoustupňový orgán. Je tam možnost přezkumu, možnost obrany. Když nebude někdo souhlasit s výsledkem rady, bude se moct odvolat k přezkumné komisi, která je složena z pětice nejvýznamnějších právníků v zemi,“ popsala Valachová změnu v procesu vydávání akreditací pro vysoké školy.

Úřad má možnost vedle akreditace studijního programu udělit i institucionální akreditaci, která vysoké škole umožní samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy. Pozměnila se také úprava rady pro vnitřní hodnocení vysokých škol.

Národní akreditační úřad zavádí novela zákona, kterou předložilo ministerstvo školství ještě za minulého ministra Marcela Chládka (ČSSD). Ten tehdy zdůvodnil potřebu úřadu nízkou efektivitou dosavadní komise. „Akreditace se stává spíše formalitou. Nový úřad by měl být daleko efektivnější, bude mít také více prostoru a času ke kontrolám naplňování akreditace,“ uvedl.