Ve věku 88 let zemřel profesor Čihák: Jeden z nejvýznamnějších anatomů

Ve věku 88 let zemřel jeden z nejvýznamnějších představitelů české anatomie Radomír Čihák: autor třídílné učebnice Anatomie a zakladatel vývojové morfologie v Československu, který nalezl dosud neznámé vztahy mezi vývojem končetiny člověka a historickým vývojem končetiny obratlovců. Zapojil se do výzkumu kosterních pozůstatků Karla IV. a ještě letos se zúčastnil oslav 700. výročí narození tohoto českého krále a římského císaře.

Čihák působil celý svůj život v Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Rektor univerzity Tomáš Zima si profesora Čiháka pamatuje ještě jako student medicíny. „Zkoušel mě z anatomie tak, že zatřepal v sáčku se zápěstními kůstkami, jednu z nich vytáhl a já ji musel poznat,“ vzpomínal Zima.

Ten později zažil Čiháka na fakultě jako respektovaného pedagoga a odborníka. „Velmi jsem si ho vážil pro jeho lidské vlastnosti i odborné znalosti ve srovnávací a vývojové anatomii,“ dodal Zima. Čihák byl podle něj významnou osobností lékařské fakulty i celé univerzity: svými poznatky mimo jiné posunul možnosti operací svalů ruky a dalších orgánů a přispěl ke správnému chápání hybnosti páteře.

Video Hyde Park Civilizace - Radomír Čihák; Jan Bartoníček
video

Hyde Park Civilizace s Radomírem Čihákem a Janem Bartoníčkem