Evropská restrikce by dopadla na 300 tisíc zbraní v Česku, odhaduje Chovanec

Nizozemsko jako předsednická země EU navrhlo ještě přísnější variantu evropské směrnice o držení zbraní, než jakou dosud plánovala Evropská komise. Reaguje tak na loňské teroristické útoky v Paříži. Pokud by přísnější varianta prošla, mohla by v České republice dopadnout na zhruba 300 tisíc zbraní. Řekl to ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který má části směrnice za českou vládu na jednání ministrů EU odmítnout. Pokud by úprava prošla, pokusí se najít cesty, aby se dotkla co nejméně lidí.

„Pokud by zvítězil návrh Evropské komise, týkalo by se to asi 40 tisíc zbraní v České republice. Pokud by to byla varianta holandského předsednictví, která je teď na stole, týkalo by se to pravděpodobně 300 tisíc poloautomatických zbraní, které se používají nejen pro sport,“ pronesl ministr po setkání se zástupci organizací, které se proti směrnici postavily formou podpisové akce.

Video Události
video

Události: Chovanec chce prosadit odmítnutí směrnice o zbraních

Události: Chovanec chce prosadit odmítnutí směrnice o zbraních

Česko je proti evropské směrnici o zbraních

Chovanec: Evropská restrikce by dopadla na 300 tisíc českých zbraní

 

Proti návrhu se spolu s vládou postavily i obě komory parlamentu s poukazem na to, že teroristé své činy páchají nelegálně získanými zbraněmi, nikoli legálně drženými. Podle Chovance má Česko výborný zákon o držení zbraní, má za to, že by ho mohla Unie považovat za vzor.

S ministrem souhlasí i opozice. „Kriminalizují se lidé, kteří jsou legálními držiteli zbraní. Myslíme si, že takto se opravdu nedá bojovat s terorismem. Teroristé si pro zbrojní průkaz nechodí,“ soudí místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Pokud omezující předpis přeci jen projde, Chovanec avizoval, že vláda bude při implementaci do českého práva hledat způsob, jak by se dotknul co nejmenšího počtu lidí, nejlépe nikoho. Ne všechno v dané směrnici vnímá jako špatné. Jako dobrá opatření jmenoval jednotné podmínky pro znehodnocování zbraní či možný evropský centrální registr zbraní. „Vypíchneme ta opatření, která nám vadí,“ uvedl Chovanec.

Z českého pohledu patří mezi nejproblematičtější změny přesunutí většiny poloautomatických zbraní mezi zakázané a požadavek na znehodnocení takových zbraní ve sbírkách a muzeích. Vadí také to, že by členský stát EU nemohl povolit výjimku z držení zakázané zbraně pro civilní subjekt. 

Poloautomatickou zbraň má Evropská komise za „primárně útočnou“

Zákazem držení takzvaných poloautomatických zbraní chce Evropská komise reagovat na teroristické útoky, ke kterým došlo loni v listopadu v centru Paříže. Návrh vysvětluje tím, že povaha poloautomatických zbraní je „primárně útočná“ a že by se v budoucnu mohly dostat do rukou teroristů. Bruselem navrhovaná restrikce se může dotknout i některých sportovních, loveckých nebo signálních zbraní, startovacích pistolí a znehodnocených zbraní.

Vývoj počtu registrovaných zbraní v Česku
Zdroj: Policie ČR
 

Zbrojní průkaz na 10 let

V poslední době v Česku počet žadatelů o zbrojní průkaz a spolu s tím i poptávka po střelných zbraních vzrostly. V roce 2014 vydala Policie ČR novým zájemcům (poprvé vydaný průkaz) necelých sedm tisíc zbrojních průkazů, loni už jich bylo přes 8700.

Zbrojní průkaz se vydává na 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může ale policie doklad vystavit na kratší dobu.

Podmínky, které musí uchazeč o zbrojní průkaz splňovat

Zájemce o zbrojní průkaz musí mít místo pobytu na území České republiky. Pro skupiny A, D, E nebo F mu musí být minimálně 21 let, pro skupinu B nebo C musí být starší 18 let. (Zákon ale stanovuje výjimky např. pro členy sportovně-střeleckých spolků, studenty lesnických a puškařských škol.)

Uchazeč o zbrojní průkaz musí být dále způsobilý k právním úkonům a musí být způsobilý i zdravotně. Posudek mu vydá praktický lékař, u kterého je žadatel registrován.

Současně musí být zájemce o zbrojní průkaz spolehlivý a bezúhonný - k posouzení se požaduje vydání opisu z evidence rejstříku trestů.

Zájemce o zbrojní průkaz musí dále složit příslušnou zkoušku z odborné způsobilosti. Ta se zkládá z teoretické a praktické části. Testové otázky pro teoretickou část jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra.

Testové otázky pro zisk zbrojního průkazu 404.30 KB

V praktické části zkoušky uchazeč musí prokázat, že dovede bezpečně manipulovat se zbraní a střelivem. Hodnotí se ale také střelba na pevný cíl.

Nože a paralyzéry zákon o zbraních neupravuje

Podmínky pro zisk a držení různých zbraní se liší, zákon definuje 4 kategorie zbraní:

  • Kategorie A – Zakázané zbraně (například vojenské nebo plně automatické; zakázány jsou třeba i tlumiče hluku výstřelu, noktovizory a laserové zaměřovače)
  • Kategorie B – Zbraně podléhající povolení (například pistole a revolvery)
  • Kategorie C – Zbraně podléhající ohlášení (například dlouhé malorážky, dlouhé brokovnice, opakovací pušky)
  • Kategorie D – Zbraně nepodléhající registraci (například historické zbraně, paintballové zbraně)

Zbraně kategorie A, B a C podléhají registraci u policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná – držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). Na jiné předměty s charakterem zbraní se zákon o zbraních nevztahuje. Patří sem chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky), elektrické paralyzéry a obranné spreje.