Zprávy TV Prima o migrantech měly sporné momenty, tvrdí rada

Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní odhalila sporné momenty ve zpravodajství televize Prima o uprchlících už koncem loňského roku. Bylo to ještě předtím, než server Hlídací pes přišel s nahrávkou porady, kde pracovníci dostávají instrukci, aby migraci vykreslovali jako riziko a ohrožení. Předseda rady Ivan Krejčí uvedl, že na zahájení správního řízení tehdejší zjištění nestačilo. Rada čeká na výsledky analýzy, které bude mít v září. Navíc prý nekonstatovala, že vysílání bylo objektivní a vyvážené, jak uvedla Prima ve svém vyjádření. Televize také počká na výsledky analýzy, ale zadá i analýzu vlastní.

Nahrávka z porady zpravodajství FTV Prima 7.9. 2015
Zdroj: ČT24

Rada se zabývala nahrávkou serveru Hlídací pes, která má dokládat, že zaměstnanci zpravodajství televize Prima byli svým vedením instruováni, aby informace o migrační krizi vykreslovali jako riziko a ohrožení a fakticky tak ignorovali zásady objektivity a vyváženosti. Nahrávka pochází z porady 7. září loňského roku a je na ní zachycena šéfredaktorka zpravodajství Primy.

Podle Krejčího rada konstatovala, že zákon o vysílání neporušuje samotné vydání jakéhokoli interního pokynu. „Zda reálně došlo či dochází k porušování zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání programu Prima, je možné zjistit výhradně monitoringem a analytickým vyhodnocením odvysílaného zpravodajského a publicistického obsahu,“ podotkl.

Analýza, kterou rada zadala již loni v létě a týkala se vysílání před inkriminovanou poradou redaktorů Primy, odhalila podle něho několik sporných momentů v konkrétním mediálním obsahu a rovněž poukázala na obecně problematickou tendenci zpravodajství Primy vytvářet negativní mediální obraz migrace. „Takováto zjištění opírající se zejména o metody obsahové analýzy by ovšem nemohla uspět jako dostatečný podklad pro vedení správního řízení a uložení pokuty v rámci správního trestání,“ uvedl Krejčí.

Prima si zadá vlastní analýzu 

Další monitoring zpravodajství a publicistiky Primy se zaměřil na období od 28. března do 17. dubna letošního roku. Závěry analýzy budou radě předloženy v září. „Pokud analýza odhalí porušení zákona o vysílání, je možné provozovateli vydat upozornění na porušení zákona, eventuálně ve správním řízení uložit finanční sankci. Odnětí licence provozovateli bezprostředně nehrozí, jelikož k odejmutí licence RRTV může v souladu se zákonem přikročit až v případě, kdy provozovatel zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje svou zákonnou povinnost,“ dodal Krejčí.

Prima již dříve oznámila, že požádá tři respektované experty, aby provedli ohodnocení nezávislosti práce jejích redaktorů při pokrytí uprchlické krize od září roku 2015. Pokyn na zmíněné poradě měl podle dřívějšího vyjádření televize jen nastavit srozumitelný rozměr tématu.

Primu kritizoval šéfredaktor Hlídacího psa Robert Břešťan, který přišel s článkem o poradě v televizi, jež předurčila vyznění reportáží o uprchlících. Televize podle něj může mít názor, ale má ho mít v názorových rubrikách a vůči zpravodajství jasnou a pevnou hranici.

„Myslím, že nelze názorový text vzít, rozdat ho redaktorům zpravodajství, opět zdůrazňuji zpravodajství, a říkat, že toto je názor, který vy budete dodržovat nebo kterým se máte řídit při vytváření zpráv.“

Robert Břešťan

šéfredaktor Hlídacího psa