Židovské obce: Nová konspirace nás viní z islamizace Evropy

Počet projevů nenávisti vůči Židům loni zůstal na podobně vysoké úrovni jako v roce 2014, Federace židovských obcí jich zaznamenala 221, ve valné většině na internetu. Vyplývá to z její výroční zprávy. Novum je spojení Židů a probíhající migrační krize do pomýlené konspirační teorie, podle které se snaží islamizací převzít moc nad Evropou.

Podle výroční zprávy židovských obcí utečenecká krize a teroristické útoky v Paříži a Bruselu v loňském roce podnítily v české společnosti nárůst xenofobie a prohloubily názorový štěp, který ještě živí a ve svůj prospěch zneužívají krajně pravicové a neliberální skupiny.

Novým jevem jsou potom podle židovských obcí konspirační teorie. „Teorie, podle kterých Židé ovládají svět, byly v loňském roce zasazeny do kontextu současné uprchlické krize. Židé se podle těchto teorií snaží o zničení Evropy tak, že vyvolají její islamizaci, čímž ji oslabí a převezmou nad ní vládu,“ uvádí Federace židovských obcí. „Jakkoli zní tyto teorie jako psychopatické výplody, nelze je podceňovat, protože svou rétorikou často připomínají dobu druhé republiky.“

Bezpečnostní analytička židovských obcí Veronika Šternová dodává, že se souběžně objevila i teorie zcela protichůdná, podle které mohou Židé za stávající islamofobii. Za teroristickými útoky, jež ji povzbudily, má totiž podle lživé konspirace stát Izrael.

Kraus: Antisemitismus je v Česku oproti zbytku Evropy minimální

„Česká republika je takovým ostrůvkem, kde jsou projevy antisemitismu minimální,“ řekl tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, který se dokonce domnívá, že v Česku je vůbec nejmenší množství antisemitistických projevů v Evropě. „Pořád ještě se v Česku jedná o marginální jev, žijeme ale v Evropě a globalizovaném světě,“ upozornil. „Tam, kde nejdříve hoří synagogy, tam později hoří celá města,“ varoval Kraus s tím, že židovská komunita je jakýmsi lakmusovým papírkem společnosti.

Video Analytička: Konspirační teorie viní Židy z islamizace i islamofobie
video

Analytička: Konspirační teorie viní Židy z islamizace i islamofobie

Zášť bují v síti

Antisemitská nenávist nadále zůstává na vysoké úrovni z roku 2014, kdy židovské obce zaznamenaly 234 nenávistných projevů, loni o třináct méně. V roce 2011 jich přitom bylo kolem padesáti. „Internet je největší problém. Největší procento útoků se odehrálo na sociálních sítích,“ uvedl Kraus.

„Rapidní nárůst spojujeme s izraelskou vojenskou operací Ochranné ostří (proti Hamasu v Gaze – pozn. red.) a zaznamenali ho všichni naši kolegové na celém světě,“ vysvětluje analytička Šternová. „V roce 2015 je počet incidentů dost podobný, přestože se podobný spouštěč neobjevuje a incidenty v celém roce jsou rovnoměrně rozložené – oproti roku 2014, když došlo k obrovskému nárůstu v červenci a v srpnu, kdy konflikt probíhal.“

K bujení antisemitských incidentů dochází především na internetu, kde loni došlo k dvaaosmdesáti procentům všech ataků a šířily se hlavně přes sociální sítě. Na Facebooku se tak například objevila komunita s názvem „Židy v ČR nechceme“, stránku sociální síť po nahlášení odstranila. „Je však vysoce pravděpodobné, že podobných skupin může být výrazně více,“ uvedly židovské obce.

Fyzických útoků, které měly antisemitský motiv, bylo pět. „Přesto, že židovská komunita v České republice nebyla v loňském roce, ani v předchozích letech, cílem teroristických útoků, vnímáme v evropském a světovém kontextu tuto hrozbu jako velmi vážnou a přizpůsobujeme tomu i svá bezpečnostní opatření,“ dodal k výsledkům tajemník Tomáš Kraus.

Pozor na knihy

Federace upozorňuje také na zvýšený počet nenávistných publikací, které se zaměřují jak na konspirační teorie (např. Protokoly sionských mudrců, podvržený spis o židovské snaze o světovládu), tak na popírání holocaustu. Příjmy z prodeje totiž mohou sloužit k financování aktivit extremistických skupin.

Na vydávání knih s antisemitským obsahem se podle židovských obcí podílí hlavně vydavatelství ABB spojované s antisemitou a předsedou krajně pravicové Národní demokracie Adamem B. Bartošem a dále Guidemedia etc, které nabízí překlady nacistických textů.

Podle zprávy však patří i nadále Česká republika k zemím, kde je antisemitismus ve většinové společnosti i v politické reprezentaci přítomen jen marginálně.

Video Události, komentáře
video

V. Šternová v Událostech, komentářích: I v ČR se objevil nový antisemitismus známý ze západní Evropy