Školy děti připravují spíš na požár než na jadernou válku

Branná výchova zmizela ze školních předmětů už před lety. Nahradil ji však nácvik první pomoci a evakuace. Inspektoři teď zjistili, že víc se tématu věnují na základních než na středních školách a že civilní ochrana převažuje nad armádní problematikou. Mnoho školáků proto ani netuší, jak si nasadit např. plynovou masku.

Video Události
video

Branná výchova zpátky do škol

Bezpečnostní témata se vrátila do osnov před třemi lety jako příprava k obraně státu nebo člověka při mimořádných událostech. Záleží však na každé škole, jakým způsobem se tématu zhostí. Česká školní inspekce přiznává, že se vzdělávací instituce těmto věcem věnují víc a víc, avšak prostor ke zlepšování zůstává.

Zbraň jako krajní řešení

Co dělat, nebo nedělat při požárech či povodních, vyučuje přes devadesát procent základních škol. Naopak přípravu k obraně státu jich podle inspekce probírá ani ne čtyřicet procent. Místo dřívějších cvičení na jadernou válku převažují praktické rady do života.

Na branném dni v Králově Dvoře však aktivisté protestovali proti tomu, že armáda předvádí dětem i zbraně. Chtějí, aby jim učitelé sdělili, že se jedná pouze o krajní řešení. „Atributem armády je i nějaká zbraň, samozřejmě je zajištěna vždycky stoprocentní bezpečnost,“ kontruje ale inspekce.

Např. hasiči se školní inspekcí teď chtějí revidovat množství informací ve výuce a zaměřit se více na střední školy.