Advokáti: Možnosti ČSSD ještě má, platbě Altnerovi se ale nejspíš nevyhne

Šance, že sociální demokracie nepřijde o peníze, které nyní dluží advokátovi Zdeňku Altnerovi, není podle advokátů příliš velká. Možností, jak dlužnou částku alespoň snížit, je přitom více. Dovolání k Nejvyššímu soudu již ČSSD podala, následovat může i řízení u Ústavního soudu. Právě ten by mohl přehodnotit výši sankce, respektive úroků. Stále také zůstává ve hře možnost, že by se ČSSD s Altnerem na snížení částky dohodla. U všech kroků ale musí počítat s rizikem, že při nezaplacení v termínu bude dlužná částka dále růst, shodují se advokáti.

Lidový dům
Zdroj: ČTK Autor: Martin Štěrba

„Podle mého názoru bude muset ČSSD částku uhradit a nemá jinou možnost než postupovat v souladu s rozhodnutím soudu. Ani žádná úschova straně nepomůže,“ myslí si advokát Petr Dítě, podle něhož ČSSD nemá jinou možnost, i když riskuje, že po zaplacení částky budou peníze ze strany advokáta Altnera převedeny mimo Českou republiku, a tedy v případě úspěšného dovolání bez možnosti na vrácení částky.

„Otázka nakládání s penězi ze strany pana Altnera je zcela v jeho dispozici a na jeho rozhodnutí a v současné situaci nevidím jedinou možnost jak v nakládání s penězi panu Altnerovi zabránit,“ poukázal Dítě.

„Pokud bych byl v pozici advokáta ČSSD pak by mi nezbývalo než jí doporučit uhradit peníze dle rozhodnutí soudu,“ uvedl advokát. V opačném případě by se totiž sociální demokraté vystavovali velkému riziku exekučního postihu, což je u tak velké částky spojeno s velmi výraznými náklady exekučního řízení.

„Možnost, že ČSSD o předmětné miliony přijde, nelze vyloučit. A ve svých právních úvahách by s tím ČSSD počítat měla,“ varuje také advokátka Dagmar Raupachová. Možnou variantu, že ve sporu neuspěje a sankce, respektive úroky, budou takto vysoké, měla podle ní ČSSD předpokládat již v odvolacím řízení před vynesením rozsudku.

„V tomto smyslu mohla strana podávat takové návrhy a činit právní kroky, aby se do této pro ni zcela jistě nepříjemné situace vůbec nedostala,“ myslí si Raupachová. „Jestliže toto ČSSD ve výše uvedeném smyslu nečinila, mohla se bezprostředně po vynesení rozsudku alespoň snažit o dohodu s doktorem Altnerem,“ dodala.

Nyní podle advokátky musí ČSSD doufat, že dovolání bude natolik excelentní, aby mohlo mít alespoň částečný úspěch. „Jinak by věc ještě mohla pokračovat – při splnění daných podmínek – u Ústavního soudu,“ uzavřela.

Také Michaela Bednáriková z advokátní kanceláře Cink a partneři se domnívá, že ČSSD může jít dvěma cestami: buď uspěje s dovoláním, nebo se pokusí o dohodu s advokátem Altnerem.

„Dle mého názoru by bylo možno uvažovat o tom, aby částka, která připadá na příslušenství daného nároku (tedy smluvní pokutu), byla s ohledem na její výši, kdy by mohla být považována za v rozporu s dobrými mravy, do určité míry modifikována Nejvyšším soudem v Brně v rámci rozhodnutí o dovolání,“ uvedla Bednáriková. Co se pak týče samotného nároku, tuto částku bude muset ČSSD patrně uhradit.

Pokud jde o další postup sociálních demokratů, doporučuje advokátka jednat s Altnerem o možnosti prominutí příslušenství či alespoň části, případně pokusit se využít možnosti složit dlužnou částku do úschovy, aby se ČSSD zbytečně nevystavila riziku exekučního výkonu rozhodnutí, čímž by se dlužná částka navýšila o další nemalé náklady.

Vedení ČSSD
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

„Šance ČSSD na záchranu předmětné částky je velmi malá,“ myslí si také advokát Jan Langmeier, který ale upozornil, že je třeba rozlišit samotnou jistinu ve výši cca 18,5 mil Kč a smluvní pokutu.

„Pokud jde o jistinu, tedy vlastní odměnu za právní služby, tak zde možnost úspěchu ČSSD téměř vylučuji, protože mám za to, že odměna skutečně byla platně sjednána a nelze dovodit její neplatnost pro rozpor s dobrými mravy z důvodů uvedených v rozhodnutí odvolacího soudu, jak tvrdí ČSSD,“ řekl Langmeier.

Pokud jde o smluvní pokutu, vidí možnosti ČSSD trochu nadějněji. „Vše nicméně závisí na tom, jaké argumenty byly použity v dovolání a zda jsou důkazně podloženy,“ uvedl advokát, podle něhož argumenty ČSSD mohou být úspěšné spíše až v rámci řízení u Ústavního soudu. Ten by mohl vyslyšet argument, že nebylo soudy řádně zohledněno, že délku řízení a tedy i výši smluvní pokuty způsobil advokát Altner svým procesním postupem.

Za současné situace, kdy není zřejmé komu a v jaké výši by měla pohledávka náležet, by bylo možné celou částku složit do soudní úschovy. „Tím by ČSSD vznikl časový prostor k dalšímu jednání s panem Altnerem, popřípadě k tomu aby mohl Nejvyšší soud rozhodnout o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu,“ domnívá se Langmeier.

Zdeněk Altner
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Jakub Hněvkovský

Kromě obligátní možnosti dlužnou částku zaplatit přímo advokátu Altnerovi a v části přímo jeho věřitelům prostřednictvím exekutora, dává právní řád ČSSD možnosti uloženou povinnost zaplatit zvrátit podaným dovoláním nebo placení oddálit návrhem na odklad vykonatelnosti podaným společně s dovoláním nebo návrhem na zastavení či odložení již nařízené exekuce, shrnul možnosti sociální demokracie advokát Ondřej Múka.

„Jiný postup než úhrada dle ve vykonatelném rozsudku stanovené lhůtě však vede ke vzniku a dále i k navyšování nákladů exekuce,“ upozornil ale Múka s tím, že ČSSD nebude povinna k jejich úhradě pouze v případě úspěchu podaného dovolání.

„Namístě je rovněž zvažovat i faktickou vymahatelnost vrácení uhrazené částky, jelikož dle dostupných informací je Altner dlužníkem řady exekučních věřitelů, a nelze tedy vyloučit, že uhrazenou částku či její část by ani v případě úspěchu dovolání ČSSD fakticky nedostala zpět,“ doplnil Múka další riziko pro ČSSD.

Jakýkoli postup, kterým bude oddalována realizace pravomocně a vykonatelně uložené povinnosti uhradit dlužnou částku, bude podle něho za předpokladu neúspěšného dovolání znamenat citelné navýšení o náklady exekučního řízení.