Tvrdší zákon vůči zlodějům: Převést majetek na děti nepomůže

Vláda podpořila novelu trestního zákoníku, která rozšiřuje možnost zabavit majetek nejen odsouzeným, ale i dalším lidem. Novinka se má týkat majetku, který třetí osoba získala výhodně nebo dokonce bezplatně až 5 let zpátky a věděla nebo mohla vědět, že pochází z trestné činnosti. Rozšířené zabavení majetku by bylo možné použít u pachatelů odsouzených například za praní špinavých peněz, přijetí úplatku, krádež, padělání peněz, výrobu drog či vydírání a dále za veškeré trestné činy s nejméně čtyřletou horní hranicí trestní sazby. Úpravy vycházejí z evropské směrnice a zásady, že zločin se nesmí vyplácet.

Zabavení by se mohlo týkat i majetku, který od pachatele získal někdo další, pokud věděl o nezákonném původu věci nebo peněz. Opatření umožňuje postihnout i majetek, který pachatel nabyl do společného jmění manželů nebo převedl do svěřenského fondu.

Kriminální původ majetku by už nemusel být prokázán nade vší pochybnost, postačila by „silná míra pravděpodobnosti“. Soud by v těchto případech vycházel z nepoměru mezi celkovým majetkem pachatele a jeho zákonnými příjmy, nebo toho, že pachatel opakovaně páchá ziskově orientovanou trestnou činnost, má styky s kriminálníky a převádí peníze zásadně v hotovosti.

Proti novince se ale ozývají i výhrady: „To může být vnímáno jako zásah do vlastnického práva,“ domnívá se ovšem člen Legislativní rady vlády Tomáš Gřivna. „Přece nelze na základě provinění konkrétní osoby zabavovat zpětně pět let zpátky majetek osobám, které ho nabyly v dobré víře,“ dodává člen ústavně-právního výboru ve sněmovně Martin Plíšek (TOP 09).

 

Podle směrnice musejí členské státy EU přijmout opatření umožňující úplné nebo částečné zabavení majetku, pokud má soud za to, že pochází z trestné činnosti – například pokud je hodnota neúměrná zákonnému příjmu odsouzeného.

Video Události
video

Trestných činů podle ministerstva přibývá

Nová pravidla by dopadla třeba na černošickou vilu uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Čtyřpatrový dům se sqashovým kurtem nebo obřím akváriem pro žraloka oficiálně vlastní Krejčířova žena Kateřina. Ta se nyní brání exekuci za manželovy dluhy s tím, že vilu pořídila za 23 milionů, které jí měl darovat Krejčířův otec.

Podle statistik ministerstva by se teoreticky rozšířené zabavení majetku týkalo v roce 2012 necelých 75 tisíc rozsudků, v roce 2014 už jich bylo přes 125 tisíc.