Na modernizaci zastávek a systémů MHD dá ministerstvo 175 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj dá necelých 175 milionů do modernizace zastávek MHD a systémů pro dispečery. Dotace z evropských peněz půjde především městům, kterým třeba automatické řízení provozu chybí, nebo ho teprve spouštějí.

Video Události
video

Události ČT: MMR dá miliony městům na modernizaci MHD

Záměrem ministerstva je podle šéfky resortu Karly Šlechtové (ANO) zlepšení orientace na zastávkách, nádražích a podobně. Příspěvek na zavedení nebo modernizaci informačních a platebních systémů pro veřejnou dopravu mohou získat kraje, obce či Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Na jeden projekt lze dostat od pěti do padesáti milionů korun.

Výzva má podpořit zavádění nových informačních tabulí na zastávkách a nádražích, stejně jako v tramvajích, trolejbusech a autobusech. Patří sem i vybavování vozidel a zastávek moderními platebními systémy. Z podpory pak půjde financovat také zavedení jednotné
elektronické jízdenky pro integrovanou hromadnou dopravu.

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007–2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat zhruba 648 miliard korun.