Plzeňské pedagogické fakultě hrozí, že přijde o akreditaci

Akreditační komise našla zásadní nedostatky ve výuce Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se zejména o nedodržování rámcové vzdělávací koncepce a nedostatek docentů či profesorů. U takřka všech učitelských oborů v současné chvíli hrozí, že fakulta nebude moci přijímat nové studenty. Podle šéfky komise Vladimíry Dvořákové ale problém spočívá v zoufalém podfinancování českých pedagogických fakult, kdy dochází k podkopávání celého vzdělávacího systému v Česku.

Video Studio 6
video

Dvořáková: Podfinancováváním si podkopáváme systém školství

Problémy se podle Dvořákové týkají celé fakulty, tedy všech oborů na bakalářském i magisterském stupni. Největší problém prý spočívá v pedagogicko-psychologické činnosti, která neodpovídá požadavkům ani rámcové koncepci, a zejména pak ve slabém personálním zabezpečení.

„V žádném případě v tuto chvíli nejsou ohroženi studenti. To je nutné zdůraznit. Akreditace byla prodloužena. Nebyly tam závažné důvody, abychom odebírali akreditaci, ale bohužel situace byla tak vážná, že jsme navrhli omezení,“ řekla Dvořáková s tím, že fakulta má čas na nápravu do poloviny března.

Podle prorektora Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Čepičky vyplývají některé vzniklé problémy z toho, že fakulta podávala velký počet oborů k akreditaci, kterých bylo celkem 51. „My teď po dohodě s Akreditační komisí připravujeme vysvětlující materiál, ze kterého by mělo být lépe patrno, jak ta příprava probíhá,“ dodal Čepička.

Prorektor zároveň přiznal, že v otázce personální má fakulta nedostatky. „Je nepopiratelným faktem, že počet docentů a profesorů na pedagogické fakultě v některých oborech není tak vysoký, jak by třeba bylo nutno pro garanci jednotlivých studijních programů učitelství na pedagogické fakultě,“ uvedl.

Problém není v Plzni, ale v celém Česku

Dvořáková nehodnotí negativně jen situaci na Západočeské univerzitě v Plzni, nýbrž celý systém tuzemských pedagogických fakult. „Situace na pedagogických fakultách je dlouhodobě velmi špatná, jsou zoufale podfinancovány a ten vývoj je velmi problematický,“ míní předsedkyně Akreditační komise.

„Lidé tam nezůstávají učit. My se dostáváme do začarovaného kruhu, kdy máme kvalitní lidi, kteří nám odcházejí z pedagogických fakult. Tam se připravují učitelé, kteří pak ani nechtějí nastoupit, protože mají malé platy. V tomhle směru, myslím, děláme obrovskou chybu, protože vlastně podkopáváme celý ten rámec vzdělávacího systému,“ dodává.

Také prorektor Čepička je přesvědčen, že zásadní problém je v dlouhodobém podfinancování pedagogických fakult. „Předpokládám, že podobné problémy, jako má naše fakulta, může mít kterákoliv jiná pedagogická fakulta v Česku,“ uvedl.