UJAK nedostala ani nové akreditace pro speciální pedagogiku

Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) neuspěla s žádostmi o nové akreditace dvou magisterských oborů zaměřených na speciální pedagogiku. Akreditační komisi (AK) vadí špatné personální zabezpečení nebo nedostatečná výzkumná činnost. Škola s postojem komise nesouhlasí. Ve vyjádření na webu tvrdí, že komise vůči ní vystupuje zaujatě a uplatňuje na ni jiná kritéria než na ostatní vysoké školy. Stanovisko komise chce proto znovu napadnout.

Problémy UJAK začaly v prosinci 2014, kdy komise škole neprodloužila akreditaci pro sporný magisterský obor speciální pedagogiky. Ten využívala hlavně řada pedagogů, kteří si potřebovali doplnit potřebné vzdělání.

Akreditace oborům vypršela loni v září a stovky studentů musely dostudovat jinde. V říjnu ale škola podala žádosti o akreditace nové. Pokusila se je znovu získat u magisterských oborů speciální pedagogika – poradenství a speciální pedagogika – učitelství. Komise ale žádosti zamítla.

Komisi vadilo hodně učitelů v důchodovém věku

U obou oborů je podle Akreditační komise řada interních přednášejících profesorů a docentů ve vysokém důchodovém věku. Chybí prý dostatek přednášejících v produktivním věku, kteří by byli interními zaměstnanci školy. Škola oponuje, že personální zabezpečení bylo posíleno a že na ní působí i řada odborníků z veřejných vysokých škol.

Budova UJAK

Stanovisko UJAK

„Vyjadřujeme spolu se stovkami bývalých studentů speciální pedagogiky UJAK hluboké zklamání z toho, že AK setrvává na svém absurdním a nerovném přístupu vůči UJAK a snaze zlikvidovat společensky potřebný obor, který má dlouhodobě výborné reference jak ze strany zaměstnavatelů, tak absolventů.“

Stanovisko UJAK

Komise také tvrdí, že katedra speciální pedagogiky nebyla za posledních pět let nositelem žádného odpovídajícího vědeckého grantu nebo projektu. I to ale škola popírá.

„Výzkumná činnost v oboru probíhá srovnatelně s pracovišti na jiných vysokých školách, navíc též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Kromě jiných projektů UJAK také realizuje tzv. specifický výzkum dotovaný ministerstvem školství, na němž participovali studenti magisterského a doktorského studia,“ uvedla v prohlášení.

Akreditační komise kritizuje také údajně neprofesionální zpracování žádostí. V rozsáhlých spisech byla prý spousta zbytečných informací a naopak některé podstatné chyběly. Navíc si informace někdy odporovaly. UJAK ale tvrdí, že žádosti zpracovával podle požadavků komise. Ta po něm prý žádala obrovský objem doplňujících informací.