Generál Mičánek: Vojenství není jednoduché, je třeba s ním seznamovat už školáky

Obrana země je celospolečenská záležitost a obdoba branné výchovy ve školních osnovách může být jen prospěšná. V Interview ČT24 to řekl brigádní generál František Mičánek, kterého čeká pozice děkana prestižní vojenské školy NATO Defence College v Římě. Podle něj je třeba nenásilnou formou vzdělávat mladé lidi od základní školy.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24: Obrana země se netýká jen ministerstva, ale všech

Když se uvažuje o bezpečnosti nebo obranyschopnosti, mají lidé včetně politiků většinou tendenci obracet pozornost k ministerstvu obrany, maximálně k ministerstvu vnitra. „Přitom zabezpečení obrany země je věcí vlády a celé společnosti,“ tvrdí Mičánek.

Podle něj se obrana země může jen těžko podařit tam, kde není dobře nastavený vztah mezi občany a jejich ozbrojenými silami. Česká republika je toho příkladem, když do nedávna u nás existovalo v tomto ohledu jasné odcizení coby důsledek dědictví minulého režimu.

Cestou znovunastolení lepší atmosféry mezi lidmi a armádou slouží podle generála Mičánka program POKOS. „Jeho koncepci zpracovalo ministerstvo obrany a je to poprvé, kdy spolupracuje s ministerstvem školství a to je správná cesta do budoucna. Připravovat mladou generaci nenásilnou cestou od základních stupňů a postupně ji vzdělávat i v této oblasti, protože nejde o oblast vůbec jednoduchou,“ zdůvodňuje svůj postoj.

Vojáci seznamují žáky s vojenskou tématikou 

Program Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) spadá do oblasti plánování obrany státu. Zákon totiž počítá s povinností občanů bránit vlast i v době, kdy Česká republika disponuje profesionální armádou.

Od září 2013 se problematika přípravy občanů k obraně státu zařadila do rámcového vzdělávacího programu škol. „Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru,“ píše se na stránkách projektu.

Mičánek míří do čela školy NATO

Do funkce děkana prestižní vojenské školy Mičánka zvolili v rámci stálého zasedání Vojenského výboru NATO armádní představitelé členských zemí Aliance. Ten v současné době vede Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany v Brně. Do armády vstoupil v roce 1988, většinu profesionální dráhy prožil u protivzdušné obrany, kde začínal ve štábu pluku. Postupně se vypracoval až na velitele protiletadlového pluku. Později působil v sekci plánování sil ministerstva obrany, kterou od srpna 2011 necelé dva roky vedl.

Má zkušenosti i s působením v zahraničí, na konci 90. let byl nasazen v silách SFOR v Bosně. Na NATO Defence College již působil v letech 2009 až 2011 jako ředitel odboru. V květnu 2012 byl jmenován brigádním generálem a na konci června 2013 odešel do zálohy.