Důlní zámečník? Teď už jen zámečník. Krize OKD dopadá i na hornické školství

Krizi těžební společnosti OKD začaly pociťovat i střední školy a učiliště, které se specializují na hornické obory. Svou nabídku omezují, anebo úplně ruší. Výchova nových havířů byla přitom kvůli velké poptávce obnovena teprve v roce 2009. OKD již také snížila příspěvky na učně, kteří chtěli po škole pracovat ve firmě.

Obory důlní zámečník nebo důlní elektrikář byly v nabídce Střední školy techniky a služeb v Karviné šest let. Nyní z jejich názvů zmizelo slovo důlní, zůstal jen zámečník nebo elektrikář.

„Domluvili jsme se s OKD, že nebudeme oficiálně tyto obory nazývat důlními,“ uvedla ředitelka školy Iva Sandriová. Potvrdila, že firma také omezila příspěvky na žáky. Dříve přispívala na každého učně, který chtěl po vyučení nastoupit v OKD a uzavřel stipendijní smlouvu, dva tisíce ročně.

OKD už omezila učňům také stipendia

„V tomto směru došlo k omezení. Dohodli jsme se s OKD, že tito učni už budou dostávat pouze stipendium, které vyplyne z prospěchu,“ řekla Sandriová. Těžební společnost netají, že za současné situace, kdy se připravuje restrukturalizace, nemůže učňům  práci v OKD zaručit.

Video Zprávy
video

Krize v OKD omezuje také hornické učňovské školství

„Ze stipendijní smlouvy, kterou uzavřeli, vyplývá, že mohou po absolvování získat zaměstnání v OKD, nicméně rozhodující je aktuální stav zaměstnanosti a finanční situace společnosti. Jinými slovy, ve smlouvě je klauzule, podle které nemáme žádnou povinnost tyto lidi zaměstnat,“ sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský. 

I když je zřejmé, že těžba černého uhlí není minimálně v Česku moc perspektivní, učni věří, že uplatnění najdou. Průmyslníci si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek technicky zdatných mladých lidí. Firmám chybí hlavně elektrikáři, soustružníci a zámečníci.

Učni věří, že se uplatní i mimo šachty

„Věřím, že jako zámečník si práci najdu,“ řekl učeň oboru důlní zámečník Patrik Kula. Některé mladíky vyslali do učiliště pro havíře jejich otcové. „Otec pracoval na šachtě, strýc tam je dosud. Říkali, abych šel na důlní obor, že nebudu mít problém sehnat práci,“ uvedl Daniel Klus, který je ve třetím ročníku oboru mechanik důlních strojů a zařízení. I on věří, že bez práce nebude.

O absolventy nemá obavy ani učitel odborných strojírensko-hornických předmětů Viktor Pavelka. „Zkoušel jsem první hornické učně této školy. Někteří jsou zaměstnaní v OKD, jiní pracují v hornictví ve Španělsku, další se uplatnili v jiných oborech,“ uvedl Pavelka.

Horničtí učni v roce 1961 (Důl Julius Fučík v Petřvaldu)
Zdroj: ČTK
Autor: Věněk Švorčík

Zatímco primárně hornické učňovské obory vzhledem k situaci v OKD zřejmě opět zaniknou, ostravská hornicko-geologická vysoká škola se budoucnosti neobává. „Naši absolventi se velmi dobře uplatňují u nás i ve světě. Je to dáno také tím, že tyto specifické obory se v Česku učí jen u nás,“ řekl proděkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Alexander Király.

Učňovské hornické školství se obnovilo v roce 2009

Kdysi rozvinuté hornické učňovské školství v regionu prakticky zaniklo před více než dvaceti lety. V době socialistického lámání rekordů učni už od druhého ročníku fárali a ničili si od útlého mládí zdraví. To byl také jeden z důvodů, proč odbory po roce 1989 iniciovaly zákaz práce v dolech lidem mladším jednadvaceti let. Podle těžařů to podrazilo nohy učňovskému školství a spolu s útlumem těžby přivodilo jeho zánik.

Firma OKD si v následujících letech začala stěžovat na nedostatek kvalifikovaných důlních pracovníků, kteří by nahradili muže odcházející do důchodu. Tvrdili, že proto musí přijímat lidi z Polska. Od roku 2009 se hornické školství v menším měřítku vrátilo do Karviné a Havířova. Těžaři učňě lákali na různé výhody a slibovali, že práci v OKD mají jistou.