Medici v Ostravě mohou díky kamerám na sálech sledovat operace on-line

Fakultní nemocnice v Ostravě vybavila dva operační sály Traumatologického centra plně automatizovanou technikou k přenosům operací, která bude sloužit k výuce studentů lékařské fakulty. Přímo v sále jich může asistovat vždy jen malý počet, avšak všichni ostatní teď budou moci operace sledovat on-line nebo ze záznamu ve výukové místnosti, do které se budou přenášet. Vybudování nového výukového centra stálo 85 milionů.

Fakultní nemocnice v Ostravě je výukovou základnou tamní lékařské fakulty, která vznikla teprve před šesti lety. Letos tam má promovat prvních sedmdesát pět absolventů. Nové edukační centrum umožní studentům, že se během praxe dostanou denně na operační sál.

Nemocnice nechala dva starší sály zrekonstruovat a vybavit technikou, která je v Evropě dosud unikátní. Operace zaznamenává centrální kamera a další zařízení zabudované například ve světlech nad operačními stoly.

Studenti mohou také komunikovat s operatérem

„Dva až tři studenti mohou při operacích asistovat. Ostatní budou sledovat přenos ve výukové místnosti. Asistent nebo operatér bude mít také mikrofon, pomocí kterého s nimi bude komunikovat a komentovat, co se na sále děje,“ vysvětloval přednosta Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Leopold Pleva.

Kromě dvou operačních sálů s přenosovou technikou je součástí výukového centra studio, ve kterém se budou záznamy upravovat. „Když budeme provádět nějakou operaci v noci, kdy tady studenti nebudou, můžeme jim třeba ze čtyř hodin záznamu udělat dvouhodinový nebo půlhodinový sestřih, na kterém jim pak ukážeme, co jsme dělali,“ uvedl Pleva.

Video Studio 6
video

Studio 6: Medici budou moci sledovat operace on-line

Důležitou součástí centra je také workshopová místnost. „Tam se budou studenti učit aplikovat to, co viděli a znají z teorie,“ řekl přednosta. Dodal, že podmínkou natáčení operací je vždy souhlas pacienta.

Podmínkou natáčení operace je souhlas pacienta

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Pavel Zonča  uvedl, že studenti se zapojují do práce v nemocnici od třetího nebo čtvrtého ročníku. „Klademe důraz nejen na teoretické znalosti, ale také na praktické zkušenosti, které jsou u lékařů alfou a omegou. Naše výukové centrum je příkladem, jak pomocí moderní techniky ukázat studentům praxi,“ řekl.

Edukační centrum je primárně určeno pro studenty lékařské fakulty, budou ho ale moci využívat také posluchači Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. „Chceme tyto prostory poskytnout také budoucím bioinženýrům a biomechanických inženýrům studujícím na Vysoké škole báňské,“ sdělil ředitel nemocnice David Feltl. Záznamová technika by mohla sloužit také k přenosu operací na lékařských sjezdech.