Novorozencům, kterým selhal krevní oběh, zachrání život speciální inkubátor

Všeobecná fakultní nemocnice začne používat transportní inkubátor. Ten zajistí veškerou potřebnou péči novorozencům, jimž selhal krevní oběh a nemohou dýchat, během převozu z běžné porodnice do některého specializovaného zařízení. Převozová služba kliniky dětského a dorostového lékařství VFN zajišťuje ročně 850 až 900 převozů, podporu dýchání potřebuje během transportu asi pětina dětí.

Novorozenci, kteří po selhání krevního oběhu cestují mezi porodnicemi, zatím jezdí v běžném inkubátoru a sanitka veze také pumpu pro mimotělní oběh. Všeobecná fakultní nemocnice nyní zakoupila převozový inkubátor, který má veškeré potřebné vybavení včetně pumpy.

„Výjimečnost tohoto transportního systému spočívá v možnosti integrace zařízení pro mimotělní oběh. Významnou měrou se tak zvyšuje mobilita, bezpečnost a komfort pro pacienta i ošetřující personál,“ řekl přednosta dětské a dorostenecké kliniky Václav Vobruba.

Stál téměř dva miliony korun, většinu peněz poskytl Středočeský kraj a Praha. Přístroj bude sloužit dětem z těchto regionů a za určitých okolností i z Libereckého kraje.

Inkubátor je dvoustěnný, má vlastní bateriový zdroj. Je doplněn přístrojem pro plicní ventilaci různé intenzity. Životní funkce sleduje monitor. Součástí vybavení je i několik infuzních pump pro velmi přesné podávání tekutin a léků.

Nezralých novorozenců v ČR přibývá. V roce 2000 jich bylo 5,5 procenta, před třemi lety již 8 procent. Většina těchto dětí přijde na svět v perinatologických centrech, transportní inkubátor poslouží těm novorozencům, kteří se narodí mimo ně.