Hodiny chemie jsou zachráněny. Pokusy budou

Problémy s chemickými pokusy na středních odborných školách a učilištích brzy skončí. Vláda totiž schválila novelu nařízení k zákoníku práce, která obnoví výjimku pro práci nezletilých žáků s chemikáliemi.

Nařízení bude účinné dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Rychle by se tak měla vyřešit komplikovaná situace, ve které se školy na začátku ledna ocitly kvůli novele zákona o veřejném zdraví. Ta nezletilým žákům zakazuje pracovat s většinou chemikálií nebo kahany, které se používají při cvičeních v laboratořích.

Z prováděcí vyhlášky totiž zmizel odstavec s výjimkou pro mladistvé připravující se na budoucí povolání, protože tam podle ministerstva zdravotnictví nepatřil. Díky novele vládního nařízení ale bude moci výuka i praxe ve školách fungovat stejně jako loni.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství

„Pokusy a olympiády, praxe a závěrečné zkoušky, ale i maturity chemiků a dalších jsou zachráněny. Děkuji odborným asociacím ve školství za pomoc při odstranění nezamýšlených důsledků novely zákona o ochraně veřejného zdraví.“

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství

Po neúspěšných jednáních s resortem zdravotnictví chtělo ministerstvo školství původně tento problém řešit novelou školského zákona. V zájmu rychlejší nápravy ale nakonec zvolil novelu nařízení vlády k zákoníku práce.