Brabec v Paříži: Emisi skleníkových plynů jsme od roku 1990 snížili o třetinu

Úroveň emisí skleníkových plynů byla v Česku v roce 2013 o čtyřiatřicet procent nižší než v roce 1990, a republika je tak na dobré cestě naplnit do roku 2030 unijní závazek čtyřicetiprocentního snížení. Na pařížské klimatické konferenci to oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Richard Brabec
Zdroj: ISIFA Autor: MAFRA/Michal Šula

Ve svém projevu Brabec uvedl, že Česká republika v současné době dokončuje nový plán na ochranu klimatu, který vytvoří předpoklady k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Soustředí se především na opatření, jež mají nejvyšší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů, a na uhlíkovou náročnost energetiky, průmyslu, dopravy, zemědělství či lesnictví.

Kromě toho Česko investuje významné finanční prostředky do energetické účinnosti a ekologického vytápění v různých oblastech včetně domácností a průmyslu. Celkový rozpočet na tato opatření dosáhne do roku 2020 částky převyšující dvě miliardy eur (54 miliard Kč).

Brabec: Nárůst teploty nesmí překročit dva stupně

Změna klimatu je podle českého ministra bezesporu jednou z nejvážnějších globálních hrozeb, před nimiž svět stojí, a podělil se i o tuzemskou zkušenost, kdy sérii ničivých povodní vystřídalo dlouhotrvající období sucha. Není podle něj přitom pochyb, že změna klimatu má zásadní dopady nejen na životní prostředí, ale i na ekonomickou prosperitu a účinné potírání chudoby a je i bezpečnostní výzvou.

Ministr se připojil k názoru, že účinně čelit změně klimatu lze jen společně. „Zde v Paříži musíme dosáhnout právně závazné mezinárodní smlouvy, která zajistí, aby nárůst průměrné globální teploty ve srovnání s předindustriálními hodnotami nepřekročil hranici dva stupně Celsia. Je také důležité, aby nám nová smlouva umožňovala v průběhu času navyšovat ambice,“ řekl Brabec.

Přijetím účinné, trvalé a spravedlivé smlouvy v Paříži vyjádří podle něj účastníci odpovědnost vůči současným i budoucím generacím, a Česko se na tom hodlá podílet; sdělil, že země už investuje významné finanční prostředky do energetické účinnosti a ekologického vytápění v různých oblastech včetně domácností a průmyslu.

Na pařížské konferenci OSN o klimatických změnách má být do konce týdne přijata nová globální klimatická dohoda, která by umožnila snížit exhalace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů do roku 2030 pod úroveň roku 1990. Dohoda nahradí Kjótský protokol, jehož platnost měla vypršet již loni.