Inspekce: Kvalita škol v ghettech je srovnatelná s běžnými základními školami

Kvalita vzdělávání ve školách v sociálně vyloučených lokalitách je podle analýzy, kterou zpracovala Česká školní inspekce, srovnatelná se základními školami fungujícími v běžných podmínkách. Hodnotil se individuální pokrok žáků, nikoli absolutní hodnoty výsledků.

Při zohlednění těchto faktorů oba typy škol dosahovaly srovnatelných výsledků. „Musíme se na ty výsledky dívat z pohledu podmínek školy,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit, jejíž výsledky byly zveřejněny v květnu, je v Česku 606 sociálně vyloučených lokalit. Postupem času se rozmělňují a jejich počet roste. Velká část chudinských míst se soustřeďuje v severní části republiky. Inspekce udělala výběrové šetření, při němž srovnávala některé ze škol v těchto lokalitách s běžnými. Často se jedná o takzvané segregované školy, kde převažují romští žáci.

Zjistila, že školy mají vzdělávací plány, jejichž výstupy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu. Školy při pokroku žáků dosahují srovnatelných výsledků. Pedagogové v chudinských čtvrtích přitom musejí řešit jiné situace než jejich kolegové z běžných škol. „Daleko více musejí pracovat s rodiči. Dětem, které doma nemají podporu, například nedávají domácí úkoly. Přípravu na školu zařazují třeba do doučovacích kroužků nebo družiny,“ uvedl Zatloukal.

Zápis do školy
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Možná i díky problémům, kterým denně čelí, si tito učitelé více věří, že jsou schopni vzdělávat děti pocházející ze znevýhodněného prostředí. „Učitelé z těchto škol mohou být inspirací pro ostatní. Vytváříme databanku inspirativní praxe v daných tématech, abychom v rámci doporučení mohli školám dát i konkrétní příklady,“ řekl Zatloukal.

Zjištění inspekce pozitivně hodnotila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). „Jsem velmi ráda, že zjištění inspekce ukázalo, že kvalita vzdělávání dětí v těchto školách je srovnatelná s běžnými školami. Ráda bych vysekla poklonu učitelům a učitelkám, kteří tam učí,“ uvedla.

V segregovaných školách se podle Zatloukala vzdělává asi polovina romských dětí. Celkově je v tomto školním roce v tuzemských základních školách 34 191 romských žáků, zjistila inspekce. Představuje to 3,9 procenta z celkového počtu asi 880 tisíc dětí v základním vzdělávání.