UJAK nepřijde o povolení k činnosti, což žádala Akreditační komise

Univerzitě Jana Amose Komenského teď nehrozí ztráta povolení k činnosti. Podnět ke ztrátě podala v dubnu Akreditační komise, ministerstvo školství ale nenašlo důvody k odejmutí státního souhlasu. Současně však ministerstvo univerzitu vyzvalo, aby se doporučením Akreditační komise vážně zabývala.

Univerzita J. A. Komenského
Zdroj: ČTK/Šulová Kateřina

„Ministerstvo školství posoudilo podnět Akreditační komise k zahájení řízení o odnětí státního souhlasu UJAK a na základě posouzených skutečností se rozhodlo řízení nezahájit,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Univerzita má do půlky února ministerstvu předložit informace – podle vyjádření školy mají obsahovat harmonogram přijatých opatření a zprávu o jejich plnění. UJAK na webu uvedla, že je připravena spolupracovat. Nadále však trvá na tom, že tvrzení Akreditační komise v odůvodnění podnětu byla neodůvodněná až lživá.

Akreditační komise uvedla, že v letech 2011 až 2014 absolvovalo tříletý bakalářský program UJAK 6641 studentů. Z toho 1718 za dobu kratší než dva roky – celkem 1491 za rok, a někteří dokonce za méně než šest měsíců. Podle vedení školy ale tzv. rychlostudenti přicházejí z vyšších odborných nebo jiných vysokých škol.

UJAK přišla o akreditaci k magisterským oborům speciální pedagogika

UJAK se v posledních týdnech dostávala do centra pozornosti především kvůli neprodloužení akreditace magisterským oborům zaměřeným na speciální pedagogiku. Více než 700 studentů kvůli tomu musí hledat jiné možnosti dostudování.

Negativní stanovisko Akreditační komise UJAK také v tomto případě považuje za nespravedlivé a hodlá se bránit právní cestou. Zároveň na konci října škola podala žádosti o nové akreditace těchto oborů. Vzhledem k nedostatku času na jejich prostudování se jimi AK tento týden nezabývala, měla by o nich rozhodnout na únorovém zasedání.