Kubek povede Českou lékařskou komoru dalších pět let

Milan Kubek podruhé obhájil post prezidenta České lékařské komory (ČLK), a povede ji tak dalších pět let. Mandát mu prodloužili delegáti brněnské konference.

„Sjezd ČLK chce vládu upozornit, že situace českého zdravotnictví je neutěšená, resort je podfinancovaný a utíkají kvalifikovaní zdravotníci. Pokud vláda nezatáhne za záchrannou brzdu, potom se poskytování zdravotní péče pro občany zhroutí,“ prohlásil Kubek ještě před sjezdem.

Na něm se na dva dny do brněnského hotelu Voroněž sjely téměř čtyři stovky delegátů z celé země; zastupují přes dvaapadesát tisíc členů stavovské organizace. Kubka potřetí zvolili do svého čela. Aby mohl svou funkci obhajovat, museli přitom loni delegáti komory přijmout změnu volebního řádu. Kritici tehdy označili změnu za účelovou, protikandidáta ale letos neměl.

„Budu tlačit na zvýšení výdajů pro zdravotnictví, protože zdravotnictví není perpetuum mobile - za sedm procent českého HDP není možné poskytovat péči srovnatelnou s péčí v Německu, které vydává 11,5 procenta svého obrovského HDP.“

Milan Kubek

staronový prezident České lékařské komory

Během sobotního odpoledne a neděle vedou lékaři na brněnské konferenci diskuse k aktuální situaci ve zdravotnictví. Hovoří se zejména o financování a ekonomice zdravotnických zařízení, regulačních opatřeních, ceně práce lékaře, pracovních podmínkách, právním postavení i vzdělávání lékařů.  

Milan Kubek
Profil

Milan Kubek

Sedmačtyřicetiletý lékař vystudoval pražskou medicínu a v čele ČLK stojí od ledna 2006. Pracoval jako ordinář pro angiologii v nemocnici v Praze-Vysočanech, od roku 2004 má jako cévní specialista soukromou interní ambulanci v poliklinice na pražském Proseku.

V profesních a odborových organizacích je aktivní už od poloviny devadesátých let, kdy vstoupil do Lékařského odborového klubu (LOK), kterému v letech 1999-2006 předsedal. Jak ve vedení LOK, tak následně i ve vedení ČLK vystřídal Davida Ratha.

Při nástupu do vedení komory uvedl, že jeho vizí je silná instituce, která bude hrát aktivní roli ve všech dohodovacích řízeních a vždy ve všem hájit zájmy lékařů. Je razantní v boji za vyšší platy lékařů, v tvrdém přístupu ke zdravotním pojišťovnám a kritice řízení zdravotnictví. V roce 2010 například podpořil protestní akci českých lékařů Děkujeme, odcházíme, při níž dala výpověď třetina nemocničních doktorů. Po podpisu memoranda, v němž vláda slíbila splnit požadavky odborářů, lékaři výpovědi stáhli.